Proiectul de lege care va permite practicienilor dreptului, inclusiv avocați, predarea educației juridice în școli și licee

Proiectul de lege care va permite practicienilor dreptului, inclusiv avocați, predarea educației juridice în școli și licee

21 octombrie 2020

Propunerea legislativă vizează modificarea legilor profesiei de avocat, notar, consilier juridic și executor judecătoresc în sensul de a permite practicienilor dreptului să predea inclusiv la nivelul învățământului preuniversitar.

În ceea ce privește Legea 51/1995, modificarea articolului privitor la compatibilitatea profesiei are în proiectul de lege următorul conținut:

Articolul I — Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 24 mai 2018, cu modificările şi completări ulterioare,

se modifică după cum urmează:

La articolul 16, litera b) va avea următorul cuprins

„b) activităţi şi funcţii didactice în învăţământ;”

Inițiativa legislativă este înregistrată pentru dezbatere la Senat și face parte din proiectul privind educația juridică lansat de Ministerul Justiției în 2013, la care a aderat şi Uniunea Națională a Barourilor din România, alături de Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Public.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic și pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești poate fi consultată integral aici.