Proiectul de lege pentru Transpunerea directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 09.03.2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale

Proiectul de lege pentru Transpunerea directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 09.03.2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale

05 ianuarie 2018

Publicăm Proiectul de lege pentru Transpunerea directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 09.03.2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (preluat de pe site-ul Camerei Deputaților – http://www.cdep.ro/comisii/suasl_justitie/pdf/2017/rd_1215.pdf), Proiect ce a fost transmis tuturor membrilor Consiliului și tuturor decanilor barourilor cu rugămintea de a se solicita tuturor avocaților interesați elaborarea de propuneri privind Proiectul de lege, propuneri care să fie transmise fie direct Comisiei special constituite de Parlament pentru finalizarea Proiectului de Lege, fie prin intermediul Barourilor sau al UNBR.