Proiectul de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor a fost adoptat de camera decizională

Proiectul de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor a fost adoptat de camera decizională

16 martie 2016

La data de 16 martie 2016,  Camera Deputaților a adoptat Proiectul de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. Noua reglementare va intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României. În același termen  vor fi elaborate şi aprobate Statutul şi Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaților.

Actualmente, sistemul de pensii și asigurări sociale ale Avocaților din România este reglementat de o serie de acte normative cu forță juridică diferită,  respectiv Legea 452/2001, OUG 221/2000, Statutul Casei de Asigurări a Avocaților din România, Hotărâri ale Consiliului UNBR.  De aceea,  devenit stringentă integrarea acestora la nivel de lege, actul normativ cu forța cea mai mare, în măsură să determine o evoluție legislativă consecventă, să asigure viabilitatea, sustenabilitatea, transparența predictibilitatea și solvabilitatea financiară.

Preluând principiile si specificul sistemului actual în privința elementelor structurale definitorii, proiectul propune un model de pensii ocupaționale care rămâne autonom, însă integrează în mod unitar și adaptat vremurilor aspectele referitoare la contribuțiile la fondurile sistemului, categoriile de pensii, modul de stabilire și de plată a acestora, celelalte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și prestațiile aferente acestora.

Sunt reglementate aspectele referitoare la plafonarea  pensiilor până la un nivel maxim, pentru a fi suportabile de către sistem, egalizarea vârstei standard de pensionare pentru femei cu vârsta standard de pensionare pentru bărbați, respectiv 65 ani, într-un interval de 20 de ani – până în anul 2035. Tot în 20 de ani, respectiv până în 2035 se va egaliza și stagiul complet de cotizare, pentru avocații femei și pentru avocații bărbați.

De asemenea, proiectul prevede modul de organizare a Casei de Asigurări a Avocaților, atribuțiile acesteia în gestionarea sistemului precum și răspunderea juridică.

Distribuie prin: