Publicăm adresa din 24 iulie 2019, transmisă de Consiliul Barourilor Europene (CCBE) către autoritățile române referitor la problema asigurării resurselor bugetare necesare asistenței judiciare.

Publicăm adresa din 24 iulie 2019, transmisă de Consiliul Barourilor Europene (CCBE) către autoritățile române referitor la problema asigurării resurselor bugetare necesare asistenței judiciare.

30 iulie 2019

Publicăm adresa din 24 iulie 2019, transmisă de Consiliul Barourilor Europene (CCBE) către autoritățile române referitor la problema asigurării resurselor bugetare necesare asistenței judiciare.


Traducere în limba română

Consiliul Barourilor Europene (CCBE)

Dnei Ana Birchall Ministrul Justiției România

E-mail: [email protected]

Bruxelles, 24 iulie 2019

 

Ref: Asigurarea resurselor bugetare pentru asistența judiciară din oficiu în România

Excelența Voastră,

Vă scriu în numele Consiliului Barourilor și a Societăților de Drept din Europa (CCBE), care reprezintă barourile și societățile de drept din 45 de țări și, prin intermediul acestora, peste 1 milion de avocați europeni.

CCBE dorește să își exprime sprijinul față de preocupările exprimate de unul dintre membrii noștri, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), referitoare la asigurarea resurselor bugetare în anul 2019 pentru asistența judiciară din oficiu în România.

Potrivit informațiilor primite de CCBE, alocarea bugetară planificată pentru anul 2019 prevăzută de Ministerul Finanțelor din România pentru categoria serviciilor juridice a fost redusă comparativ cu cea din 2018. Această scădere a bugetului alocat asistenței judiciare din oficiu poate avea drept consecință împiedicarea furnizării corespunzătoare a asistenței judiciare din oficiu în România, care reprezintă un instrument fundamental pentru asigurarea accesului la justiție.

În acest context, dorim să vă atragem atenția asupra Recomandărilor CCBE privind asistența judiciară din oficiu adoptate în martie 2018, în special în ceea ce privește asigurarea resurselor bugetare pentru asistența judiciară din oficiu, în care CCBE a stabilit următoarele principii principale (explicate mai detaliat la pagina 5 și 6 din Recomandări):

• IV.1. Asistența judiciară din oficiu este un instrument fundamental pentru asigurarea accesului la justiție și ar trebui să fie garantată de către stat prin alocarea unor fonduri suficiente pentru a se asigura că nicio persoană îndreptățită să beneficieze de asistență judiciară din oficiu nu va rămâne fără ea.

• IV.2. În procesul de pregătire a bugetului pentru asistență judiciară din oficiu, fiecare stat ar trebui să ia în considerare indicatori relevanți, cum ar fi bugetul pentru asistența judiciară din oficiu și numărul de cazuri din anul precedent, împreună cu o estimare a numărului de cazuri care se anticipează.

• IV.3. Fiecare stat ar trebui să se asigure că [furnizorii de asistență judiciară din oficiu], asociațiile de barouri, consiliile de asistență judiciară din oficiu sau alte entități care furnizează asistență judiciară din oficiu sunt consultate în mod corespunzător în procesul de pregătire a bugetului destinat asistenței judiciare din oficiu.

• IV.4. Statele ar trebui să se asigure că o linie bugetară suplimentară este prevăzută în cazul în care bugetul obișnuit este epuizat înainte de finalul perioadei bugetare, pentru a evita întârzierile în achitarea onorariilor avocaților.

• IV.5. Statele trebuie să pună la dispoziția publicului toate informațiile privind fondurile alocate asistenței judiciare din oficiu și utilizarea acestora.

• IV.6. Asistența judiciară din oficiu este un drept fundamental pentru asigurarea accesului la justiție pentru toți. Prin urmare, statele membre trebuie să ia măsurile adecvate pentru a asigura finanțarea permanentă a asistenței judiciare din oficiu.

 

Având în vedere cele de mai sus, CCBE solicită cu respect Excelenței Voastre să faceți tot ce vă stă în putință pentru a asigura accesul adecvat la justiție în România prin alocarea unor fonduri suficiente pentru asigurarea asistenței judiciare din oficiu.

Cu stimă,

Jose de Freitas

Președintele CCBE


Adresa a fost transmisă către următorii destinatari:

Doamna Viorica Vasilica Dăncilă
Prim-ministru al României
E-mail: [email protected]

Doamna Ana Birchall
Ministrul Justiției România
E-mail: [email protected]

Domnul Eugen Teodorovici
Ministrul Finanțelor Publice din România
E-mail: [email protected]

Domnul Bogdan Licu
Procurorul General al României
E-mail: [email protected]

Este tradusă în limba română numai adresa transmisa Ministerului Justiției, conținutul fiind identic pentru toate autoritățile susmenționate:

Adresele originale ale CCBE pot fi consultate aici:

Doamnei Viorica Vasilica Dăncilă – Prim-ministru al României
Doamnei Ana Birchall – Ministrul Justiției
Domnului Eugen Teodorovici – Ministrul Finanțelor Publice
Domnul Bogdan Licu – Procurorul General al României