Publicăm adresa Ministerului Justiției nr. 2/103771/16.01.2020, înregistrată la Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) la 22.01.2020, prin care se informează cu privire la suma prevăzută în Legea bugetului de stat a României pe anul 2020 nr. 5/2020 având ca destinație plata onorariilor pentru asistența judiciară, defalcat pe ambele autorități prevăzute de lege care au atribuții în acest domeniu

Publicăm adresa Ministerului Justiției nr. 2/103771/16.01.2020, înregistrată la Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) la 22.01.2020, prin care se informează cu privire la suma prevăzută în Legea bugetului de stat a României pe anul 2020 nr. 5/2020 având ca destinație plata onorariilor pentru asistența judiciară, defalcat pe ambele autorități prevăzute de lege care au atribuții în acest domeniu

22 ianuarie 2020

Publicăm adresa Ministerului Justiției nr. 2/103771/16.01.2020, înregistrată la Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) la 22.01.2020, prin care se informează cu privire la suma prevăzută în Legea bugetului de stat a României pe anul 2020 nr. 5/2020 având ca destinație plata onorariilor pentru asistența judiciară, defalcat pe ambele autorități prevăzute de lege care au atribuții în acest domeniu:
Suma prevăzută în buget- 75.330 mii lei, din care:
– în bugetul Ministerului Justiției – 70.500 mii lei;
– în bugetul Ministerului Public – 4.830 mii lei.
Totodată, dăm publicității și scrisorile de mulțumire adresate Guvernului României, Ministerului Justiției și Ministerului Public.