Publicăm adresa transmisă de Uniunea Națională a Barourilor din România conducerilor Ministerului Justiției și Ministerului Public, privind implementarea Protocolului tripartit încheiat la data de 14.02.2019.

Publicăm adresa transmisă de Uniunea Națională a Barourilor din România conducerilor Ministerului Justiției și Ministerului Public, privind implementarea Protocolului tripartit încheiat la data de 14.02.2019.

28 iunie 2019

Publicăm adresa transmisă de Uniunea Națională a Barourilor din România conducerilor Ministerului Justiției și Ministerului Public, privind implementarea Protocolului tripartit încheiat la data de 14.02.2019.

Menționăm că la 27 iunie 2019 adresa a fost comunicată tuturor decanilor barourilor, cu rugămintea ca până la 05.07.2019, după consultarea responsabilului serviciului de asistență judiciară (SAJ) din cadrul baroului, să fie transmise la UNBR propuneri, observații/puncte de vedere legate de agenda întâlnirii menționate în adresă.