Publicăm agenda conferinței cu tema: Rolul avocatului în asigurarea accesului cetățenilor la justiție, organizată în cadrul Proiectul „JUST ACCESS Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie”, care va avea loc la 27 septembrie 2019, Hotel RIN GRAND, sala Paris.

Publicăm agenda conferinței cu tema: Rolul avocatului în asigurarea accesului cetățenilor la justiție, organizată în cadrul Proiectul „JUST ACCESS Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie”, care va avea loc la 27 septembrie 2019, Hotel RIN GRAND, sala Paris.

24 septembrie 2019

Publicăm agenda conferinței cu tema: Rolul avocatului în asigurarea accesului cetățenilor la justiție, organizată în cadrul Proiectul „JUST ACCESS Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie”, care va avea loc la 27 septembrie 2019, Hotel RIN GRAND, sala Paris.

Înscrierile se fac la adresa de email [email protected] , tel. 0722-547-801

Proiectul JUST ACCESS este finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.