Publicăm APELUL Consiliului U.N.B.R. adoptat în ședința din 07- 08 decembrie 2018 adresat Ministerului Justiției și Consiliului Superior al Mgistraturii pentru asigurarea în bune condiții a apărării, conform cadrului constituțional, art. 24 din Constituția României

Publicăm APELUL Consiliului U.N.B.R. adoptat în ședința din 07- 08 decembrie 2018 adresat Ministerului Justiției și Consiliului Superior al Mgistraturii pentru asigurarea în bune condiții a apărării, conform cadrului constituțional, art. 24 din Constituția României

13 decembrie 2018

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL U.N.B.R. – BUCUREŞTI – 7- 8 decembrie 2018

  

 APELUL CONSILIULUI U.N.B.R.

adresat Ministerului Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii pentru asigurarea în bune condiții a apărării, conform cadrului constituțional, art. 24 din Constituția României

 

Având în vedere :

– dispozițiile 91 alin. (4) din Codul de procedură penală,

– dispozițiile art. 6 din PROTOCOLUL privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România și Ministerul Justiției.

 A P E L :

 

1. CONSILIUL U.N.B.R. a constat perpetuarea la unele instanțe de judecată a practicii contrare prevederilor art. 91 alin. (4) din Codul de procedură penală prin care instanțele judecătorești obligă avocatul desemnat să asigure asistență judiciară, conform art. 70 din Legea 51/1995, republicată să fie prezent, în continuare, la toate termenele de judecată deși în cauză, suspectul sau inculpatul are apărător ales, iar, în aceste condiții, legea nu permite desfășurarea de activități de apărare în cauză de către avocatul desemnat inițial să asigure apărarea din oficiu.

2. Această conduită procesuală, contrară legii, implică plata unor remunerații suplimentare din fondurile alocate prin lege Ministerului Justiției pentru remunerarea unor prestații profesionale efective asigurate cu respectarea prevederilor prevăzute de Constituție, care exclud încălcarea dreptului la alegerea avocatului de către cei interesați și are ca efect cheltuieli suplimentare de resurse, inclusiv de consum nerațional a timpului profesional de catre avocatul desemnat din oficiu, care nu poate ”înlocui” legal avocatul ales și generează distorsionarea asigurării apărării prin avocat, pe baza prezumției că este necesară prezența avocatului desemnat să asigure apărarea din oficiu deoarece nu s-ar garanta legal apărarea în condițiile legii de către avocatul ales, ceea ce afectează reputația profesiei de avocat.

3. CONSILIUL U.N.B.R. solicită Ministerului Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii să analizeze situația și să dispună măsurile necesare care să asigure respectarea cu strictețe a dispozițiilor legale care consacră dreptului la apărare prin avocat ales, drept garantat prin Constituție.

 

Adoptat de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România,

azi 8 decembrie 2018 la București


Download DOCX / PDF

Distribuie prin: