Publicăm conținutul adresei nr. 283-AUT-25.07.2019 transmisă de Uniunea Națională a Barourilor din România către: Ministerul Justiției; Ministerul Public; Guvernul României; Secretariatul General al Guvernului; Ministerul Finanțelor Publice; Senatul României – Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări și Camera Deputaților – Comisia juridică, de disciplină și imunităţi referitor la problema asigurării sumelor necesare plății de către stat a serviciilor de asistență judiciară din oficiu

Publicăm conținutul adresei nr. 283-AUT-25.07.2019 transmisă de Uniunea Națională a Barourilor din România către: Ministerul Justiției; Ministerul Public; Guvernul României; Secretariatul General al Guvernului; Ministerul Finanțelor Publice; Senatul României – Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări și Camera Deputaților – Comisia juridică, de disciplină și imunităţi referitor la problema asigurării sumelor necesare plății de către stat a serviciilor de asistență judiciară din oficiu

25 iulie 2019

Publicăm conținutul adresei nr. 283-AUT-25.07.2019 transmisă de Uniunea Națională a Barourilor din România către: Ministerul Justiției; Ministerul Public; Guvernul României; Secretariatul General al Guvernului; Ministerul Finanțelor Publice; Senatul României – Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări și Camera Deputaților – Comisia juridică, de disciplină și imunităţi:

În contextul discuțiilor referitoare la rectificarea bugetară, vă readucem în atenție problema asigurării sumelor necesare plății de către stat a serviciilor de asistență judiciară în materie penală, a celor din cadrul sistemului de ajutor public judiciar și de asistență extrajudiciară, precum și a serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară în materie penală, solicitându-vă întregul concurs pentru asigurarea plății la timp a sumelor menționate.

În cadrul întâlnirilor de lucru pe care conducerea UNBR le-a avut cu reprezentanții

Ministerului Public (la data de 28 mai 2019), precum și cu cei ai Ministerului Justiției și ai Ministerului Public (la data de 30 mai 2019), problema centrală a fost lipsa disponibilităților financiare pentru asigurarea plății activităților desfășurate de avocați în cadrul asistenței judiciare. Toate părțile au conchis că vor identifica soluții pentru asigurarea sumelor necesare.

Prin adresele înaintate Ministerului Justiției (nr. 44-DCAJ-27.06.2019) și Ministerului Public (nr. 44-DCAJ-27.06.2019), UNBR a reluat dialogul instituțional referitor la problematica asistenței judiciare, iar principalele probleme și la acest moment sunt neplata serviciilor prestate de avocați în absența sumelor alocate în bugetul Ministerului Public și epuizarea resurselor alocate în bugetul Ministerului Justiției.

Reamintim că sumele alocate asistenței judiciare pentru anul 2019 au fost reduse cu aproximativ 23% față de necesarul previzionat (așa cum s-a arătat prin Comunicatul UNBR emis la data de 11.02.2019).

Cu toate acestea, în contextul încheierii Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală din data de 14.02.2019, Corpul profesional al avocaților a fost încredințat de respectarea prevederilor Protocolului, luând cunoștință că, atât Ministerul Justiției, cât și Ministerul Public, au în vedere suplimentarea fondurilor bugetare alocate pentru plata asistenței judiciare la rectificarea bugetară (adresa Ministerului Justiției nr. 2/14511/14.02.2019 către Ministrul Finanțelor Publice și adresa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr.1112/C/9618/24.05.2019 către UNBR).

Avocații au prestat activitățile de asistență judiciară și extrajudiciară, manifestând înțelegere față de dificultățile bugetare, dar și încredere că dreptul lor legitim la încasarea sumelor stabilite cu titlu de onorariu prin Protocol va fi respectat și nu ignorat.

Uniunea Națională a Barourilor din România reamintește că activitatea de asistență judiciară reprezintă o componentă esențială în efectuarea actului de justiție, atât în materie penală, cât și în materie civilă, iar asigurarea sumelor necesare prestațiilor avocațiale reprezintă o cheltuială necesară pentru funcționarea serviciului public al justiției.

Amânarea alocărilor bugetare solicitate în vederea asigurării plății serviciilor prestate în cadrul asistenței judiciare este de natură să amplifice starea de nemulțumire a avocaților, cu efecte negative asupra funcționării justiției, dar și mărirea costurilor bugetare prin aplicarea mecanismelor legale privind întârzierea la plată, conform art. 84 din Legea nr.51/1995.