Publicãm în format PDF, RECTIFICARE la O.U.G. nr. 159/2008 pentru modificarea şi completare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (M.Of. nr. 793/26.11.2008) care a fost publicatã în M.Of. nr. 824/08.12.2008 ca aparţinînd Redacţiei "Monitorul Oficial Partea I".

Publicãm în format PDF, RECTIFICARE la O.U.G. nr. 159/2008 pentru modificarea şi completare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (M.Of. nr. 793/26.11.2008) care a fost publicatã în M.Of. nr. 824/08.12.2008 ca aparţinînd Redacţiei "Monitorul Oficial Partea I".

20 noiembrie 2008