Publicăm propunerea de Decizie interpretativa a prevederilor Statutului profesiei de avocat care reglementează modul de soluționare a sesizărilor sau contestațiilor privind verificarea demnității/nedemnității în profesia de avocat, care a fost dezbătută în ședința consiliului UNBR din 9 decembrie 2017

Publicăm propunerea de Decizie interpretativa a prevederilor Statutului profesiei de avocat care reglementează modul de soluționare a sesizărilor sau contestațiilor privind verificarea demnității/nedemnității în profesia de avocat, care a fost dezbătută în ședința consiliului UNBR din 9 decembrie 2017

12 ianuarie 2018

Propunerea de Decizie interpretativa a prevederilor Statutului profesiei de avocat care reglementează modul de soluționare a sesizărilor sau contestațiilor privind verificarea demnității/nedemnității în profesia de avocat, a fost dezbătută în ședința consiliului UNBR din 9 decembrie 2017 însoțită de opinia științifică elaborată la cererea UNBR de prof. univ. dr. av. Ștefan Deaconu privind problematica demnității in profesia de avocat.

După dezbateri, Consiliul UNBR a luat act de opinia științifică pe care se bazează propunerea și a decis ca aceasta opinie științifică (publicata pe site-ul UNBR) să fie comunicată la barouri cu recomandarea de a fi avută în vedere la soluționarea cazurilor de încetare a calității de avocat ca urmare a nedemnității prevăzute de art. 14 lit. a din Legea nr. 51/1995, cu recomandarea adresată tuturor barourilor de a avea o practică unitară de interpretare și aplicare a legii în aceste cazuri. Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor pronunțate de Consiliul UNBR în materia nedemnității va avea în vedere raționamentele și concluziile opiniei științifice sus indicate.

În Consiliul UNBR s-a distins intre normele de procedură care stabilesc dacă și în ce mod organul profesiei care verifică situații concrete are competența funcțională de a face aprecieri privind relevanța faptei săvârșite cu privire la prestigiul profesiei și norma de drept substanțial (de drept material) care a rămas în vigoare în raport cu prevederile constituționale incidente și care stabilesc în ce caz intervine sancțiunea nedemnității.

Ambele tipuri de norme sunt guvernate de principiul aplicării imediate a legii. S-a evidențiat că art. 25 din Noul Cod de procedură civilă are în vedere ansamblul de acte de procedură specifice unui proces, văzute „în bloc”.

În situația actului administrativ individual adoptat de un organ al profesiei este vorba despre un act asimilat actului de procedură administrativ privit „ut singuli”.

Competența funcțională în temeiul căreia un organ al profesiei adoptă hotărâri privind starea de nedemnitate este reglementat de legea în vigoare la data adoptării hotărârii, care exclude dreptul organului profesiei „de a aprecia” după regulile sintagmei declarate neconstituționale, ceea ce a determinat ca în prezent acesta să nu aibă competența de a face aprecieri privind impactul hotărârii de condamn la pedeapsa închisorii (fără a se distinge dacă este suspendată, amânată etc).

Plângerile/cererile de reexaminare împotriva hotărârilor Consiliului UNBR în materia nedemnității vor fi soluționate după aceleași principii.