Publicăm RAPORTUL referitor la stadiul în care se află „Proiectul Casei de Asigurări a Avocaților privind extinderea informatizării sistemului CAA”, prezentat în ședința Comisiei Permanente a UNBR din data de 29.01.2016

Publicăm RAPORTUL referitor la stadiul în care se află „Proiectul Casei de Asigurări a Avocaților privind extinderea informatizării sistemului CAA”, prezentat în ședința Comisiei Permanente a UNBR din data de 29.01.2016

02 februarie 2016

RAPORT referitor la stadiul în care se află

Proiectul CAA privind extinderea informatizării sistemului CAA.

Prezentat în Comisia Permanentă a UNBR din data de 29.01.2016

 

Prezentul material are următoarea structură:

A).  Premise

B).  Fazele de lucru:

1)    Faza I – Clarificare a ideilor
2)    Faza II – Programul de lucru
3)    Faza III – Realizarea proiectului
4)    Faza IV – Pregătirea personalului

C). Referitor la Faza III
1)    Referitor la Achiziția de Hardware
2)    Referitor la Producerea și Achiziția de software
3)    Comunicare

A.    Premise

Hotărâri UNBR.

–        Prin Hotărârea UNBR nr. 34 din 12.12.2015  s-a aprobat programul anual de investiții al CAA.
–        Anterior, conform punctului 11 al Procesului Verbal al ședinței Consiliului UNBR din 5-6 septembrie 2015, s-a aprobat cu unanimitate de voturi „Proiectul CAA privind extinderea informatizării sistemului CAA”.

 C.A.A. a pus în aplicare hotărârile UNBR.

B.    Fazele de lucru

S-a ajuns la concluzia că implementarea proiectului cuprinde 4 faze de lucru, respectiv:

–        Faza I. De clarificare a ideilor.

Astfel s-a ajuns la concluzia că prin sintagma „Proiectul CAA privind extinderea informatizării sistemului CAA” se înțelege în mod cumulativ:

–        Achiziția de hardware
–        Producerea și achiziția de software
–        Conlucrarea și comunicarea pe de-o parte, cu factorii implicați din autoritățile profesiei, respectiv Consiliul Uniunii și Comisia Permanentă a U.N.B.R, conducerea și personalul de specialitate al filialelor, conducerea barourilor și pe de altă parte cu membrii sistemului;
–        Pregătirea personalului existent la centru și la filiale.

S-a ajuns la concluzia că software-ul necesar cuprinde Programe și Aplicații.

Programele constau în soft-uri ample create la comandă pentru gestionarea problemelor sistemului. Proiectul prevede două programe principale:

a)    Programul de gestiune avocați;
b)    Programul de contabilitate.

Aplicațiile constau din soft-uri care preiau date din programele principale pentru a crea rapoarte.

–        Faza II. De stabilire a Programului de lucru în vederea realizării proiectului.

Programul de lucru stabilit este următorul:

Ref. la hardware

a)    15.01-29.02.2016b)    30.06-31.12.2016 Achiziția a aprox. ½ din echipamente;Achiziția a ½ din echipamente ;
Ref. la software a)      15.01-31.06.2016b)      15.01-31.06.2016

c)      15.01-31.12.2016

Rescrierea Programului de gestiune;Achiziția Programului de contabilitate;

Producția și achiziția de aplicații care să creeze rapoarte pe baza programelor principale;

Ref. la conlucrare a)      15.01-30.04.2016  Ședințe de lucru în teritoriu cu toate filialele;
b)      15.01-31.12.2016 Conlucrare permanentă cu autoritățile profesiei (Comisia Permanentă și Consiliul Uniunii);
Ref. pregătire Începând cu 01.10.2016 Ședințe de instruire a personalului.

–        Faza III – Realizare a proiectului.
–        Faza IV – Pregătirea personalului.

În momentul de față proiectul se află în faza III.

C.    Referitor la Faza III.

1.     Referitor la Achiziția de Hardware.

–        S-a încheiat Subfaza 01 referitor la alegerea producătorului și a furnizorului:

a)    Producătorul ales este IBM – LENOVO;
b)    Furnizorul selectat este S.C. FIVEPLUS SOLUTIONS S.R.L, respectiv furnizorul de hardware și software al CAAFB.

–        S-a finalizat Subfaza 02 și s-a semnat un prim contract de achiziție de hardware. Se așteaptă ca echipamentele să sosească în mai multe tranșe până la 29.02.2016.
–        Montarea echipamentelor este prevăzută să fie realizată până la 29.02.2016.

2.     Referitor la Producerea și Achiziția de software

În momentul actual:

Referitor la programe

– se lucrează la scrierea/rescrierea programului de gestiune;
– s-a luat legătura cu furnizorii de programe de contabilitate și se poartă discuții.

Referitor la aplicații

Se adaptează și se extind la nivel național două din aplicațiile filialei București:

– interfața comună Barou-Filială;
– contul meu.

Limbajul de scriere a aplicațiilor: Java.

 3.     Referitor la conlucrare și comunicare

Conducerea CAA are în program ca, până la sfârșitul primului trimestru al anului 2016, să poarte discuții cu toate filialele sistemului, prin organizarea unor discuții în teritoriu.

Până în prezent s-au organizat două evenimente pe această temă, la care au participat reprezentanții a 12 filiale, respectiv:

–        La data de 20.11.2015, la Alba Iulia, a fost organizată o ședință de lucru la care au participat filialele: Alba, Brașov, Cluj, Hunedoara, Sibiu;
–        La data de 22.01.2016, la Craiova, a fost organizată o ședință de lucru la care au participat filialele: Caraș Severin, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea.

Următoarea ședință de lucru va fi la data 19.02.2016, la Cluj, la care vor participa filialele: Bihor, Bistrița, Maramureș, Mureș, Sălaj, Satu Mare

Raportul a fost prezentat în Comisia Permanentă a UNBR din data de 29.01.2016.

 Președinte C.A.A.

Av. dr. Petroșel Florin


Download: DOCX / PDF


Distribuie prin: