Publicăm următoarele Hotărâri adoptate de Consiliul UNBR în ședința din 10-11 decembrie 2021 privind sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților

Publicăm următoarele Hotărâri adoptate de Consiliul UNBR în ședința din 10-11 decembrie 2021 privind sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților

16 decembrie 2021

Publicăm următoarele Hotărâri adoptate de Consiliul UNBR în ședința din 10-11 decembrie 2021 privind sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților:

Hotărârea nr. 222 din 10-11 decembrie 2021 privind venitul de referință utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale din sistemul C.A.A.

Hotărârea nr. 223 din 10-11 decembrie 2021 privind valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților

Hotărârea nr. 224 din 10-11 decembrie 2021 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A.

Hotărârea nr. 225 din 10-11 decembrie 2021 privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului prevăzut de art. 94 alin. (4) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

Hotărârea nr. 226 din 10-11 decembrie 2021 privind cuantumul ajutorului de deces

Hotărârea nr. 227 din 10-11 decembrie 2021 privind cota procentuală de contribuție obligatorie la sistemul C.A.A.

Hotărârea nr. 228 din 10-11 decembrie 2021 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2022

Hotărârea nr. 229 din 10-11 decembrie 2021 privind programul anual de investiții al C.A.A. pentru anul 2022

– Documente justificative privind măsurile adoptate:

Referat privind indicatorii din sistemul C.A.A. pentru anul 2022
Influența modificării procentului de contribuție asupra cotelor minime și maxime