Punctul de vedere al Baroului Alba referitor la propunerea de modificarea a art.76 alin.(2) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, proiect aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Justitiei

Punctul de vedere al Baroului Alba referitor la propunerea de modificarea a art.76 alin.(2) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, proiect aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Justitiei

24 octombrie 2016

Punctul de vedere al Baroului Alba: avocații din Baroul Alba, au luat la cunoștință de proiectul de act normativ prin care se aduc modificări la Legea nr.303/2004, și au însărcinat Consiliul Baroului să aducă la cunoștința organelor de conducere a profesiei, îngrijorarea
lor față de prev. art. I pct. 55 prin care se propune modificarea art.76 în Legea nr. 303/2004 – PDF