Scrisoarea adresată domnului deputat Florin Iordache, Președintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției privind participarea avocaților la perfecționarea procesului legislativ prin implicarea efectivă în procedurile inițiate pentru promovarea legilor

Scrisoarea adresată domnului deputat Florin Iordache, Președintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției privind participarea avocaților la perfecționarea procesului legislativ prin implicarea efectivă în procedurile inițiate pentru promovarea legilor

22 mai 2018

Nr. 126-AUT-2018

Data: 23.05.2018

Către,

Domnul deputat Florin Iordache, Președintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției

Având în vedere conlucrarea instituțională tradițională dintre Senatul României și Camera Deputaților, pe de o parte și Uniunea Națională a Barourilor din România pe de altă parte, consecvenți principiului potrivit căruia avocații pot sprijini perfecționarea procesului legislativ prin implicarea efectivă în procedurile inițiate pentru promovarea legilor, în ședința Comisiei Permanente a UNBR din 11 – 12 mai 2018 s-a analizat activitatea desfășurată de reprezentanții desemnați de profesie pentru a participa la lucrările Comisiei speciale constituită de Parlamentul României pentru perfecționarea legislației din domeniul justiției.

Comisia Permanentă a UNBR a constatat că este în imposibilitate de a asigura dezbaterea efectivă a propunerilor legislative atât între membrii acesteia cât și, mai ales, prin avocați, membri ai barourilor, astfel încât au fost frecvente situațiile în care participanții desemnați să participe la lucrările Comisiei speciale au declarat că opiniile și propunerile făcute sunt „în nume personal” și nu ”în numele instituției UNBR”, cum ar fi normal.

Pentru a asigura posibilitatea implicării tuturor avocaților interesați în perfecționarea legislației ce face obiectul de activitate al Comisiei speciale, Comisia Permanentă a UNBR a decis să solicite tuturor membrilor Consiliului UNBR și decanilor barourilor să procedeze la diseminarea informațiilor comunicate de Comisia specială către UNBR privind stadiul activității Comisiei și să permită oricărui membru al Consiliului UNBR, ales de Congresul avocaților, să participe la activitățile Comisiei, pe baza atestărilor emise de Conducerea executivă a UNBR și să asigure remunerația corespunzătoare și, când este cazul, cheltuielile de deplasare și de cazare a membrilor Consiliului UNBR care, în raport de specializarea pe care o au și disponibilitățile oferite de încărcătura profesională, doresc să participe la ședințele Comisiei.

Vă anexăm emailul prin care am transmis hotărârea Comisiei Permanente către membrii Consiliului UNBR (decani de barouri, reprezentanți ai barourilor aleși de Congresul avocaților), la 14 mai 2018.

Până în prezent la UNBR s-a înregistrat numai solicitarea domnului consilier av. Ionel Hașotti de a participa la ședințele Comisiei speciale, când este planificată dezbaterea modificărilor Codului de procedură penală.

Vă asigurăm, Domnule Președinte, de disponibilitatea Conducerii executive a UNBR de a pune la dispoziția Comisiei puncte de vedere scrise cu privire la chestiunile puse în discuție în legătură cu care există specializare profesională a celor care desfășoară activitatea de conducere curentă a UNBR.

Cu considerație,

Av. Gheorghe Florea

Președintele UNBR