UNBR cere vaccinarea prioritară a avocaților. UPDATE 2: Demersuri referitoare la includerea avocaților în etapa a doua de vaccinare

UNBR cere vaccinarea prioritară a avocaților. UPDATE 2: Demersuri referitoare la includerea avocaților în etapa a doua de vaccinare

19 ianuarie 2021

Demersuri instituționale la cel mai înalt nivel: Duminică, 17 ianuarie 2021, Uniunea Națională a Barourilor din România a transmis Excelenței sale, Domnul Klaus IOHANNIS, Președintele României, următoarea adresă semnată de av. dr. Traian-Cornel Briciu, Președintele UNBR:

”În contextul efortului de vaccinare împotriva COVID-19 în România solicităm implicarea Președintelui României în rezolvarea cererilor formulate de Uniunea Națională a Barourilor din România, privind includerea avocaților în etapa a 2-a de vaccinare.

În mod indiscutabil Justiția reprezintă un element esențial al funcționarii statului. Activitatea desfășurată de avocați este esențială pentru justiție deoarece aceasta nu poate funcționa fără prezența avocaților. Acest lucru este reflectat fără echivoc în următoarele prevederi legale:

„În exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției, ocrotiți de lege, fără a putea fi asimilați funcționarilor publici …” [art.38 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat].

Activitatea declarată de lege ca fiind ,,indispensabilă” unui serviciu esențial, respectiv cel al justiției, este la rândul ei esențială.

Neincluderea avocaților în etapa în care se asigură protecția sanitară persoanelor care desfășoară activitatea în domeniul autorității judecătorești ar intra în contradicție cu definirea activității acestora ca fiind „indispensabilă” justiției și ar fi de natură să stabilească un standard de protecție sanitară diferit pentru persoane care lucrează în același domeniu, cu calități diferite, dar deopotrivă esențiale funcționării sistemului judiciar.

Precizăm că, în activitatea lor profesională avocații sunt expuși unor riscuri crescute la infectare, ca urmare a deplasărilor pe care le efectuează în interes profesional (deplasări la urmărire penală, la penitenciare, activități prelungite în sediile instanțelor – locuri în care există interacțiune în primul rând cu ceilalți actori ai autorității judecătorești), motiv pentru care  vă adresăm rugămintea de a sprijini acordarea unui tratament egal al avocaților cu cel acordat personalului autorității judecătorești.

Cuprinderea avocaților în etapa a 2-a de vaccinare reprezintă un aspect de coerență a circuitului de protecție sanitară, având în vedere că aceștia sunt cel puțin la fel de expuși ca lucrătorii instituțiilor din cadrul autorității judecătorești și prin natura activității intră în contact cu lucrătorii din instituțiile autorității judecătorești.

Neincluderea profesioniștilor avocați în etapa a 2-a de vaccinare poate atrage riscul să se producă o amplă și gravă tulburare a serviciului public a justiției, prin afectarea însăși a continuității funcționării acestuia.

Indiferent de domeniul în care activează, toți avocații asigură continuitatea serviciului public al justiției și fără prezența acestora nu se poate realiza o garanție esențială a statului de drept, respectiv dreptul la apărare. Acest drept este recunoscut prin dispozițiile constituționale și se referă la toate cauzele, indiferent că sunt civile sau penale, avocatura fiind singura profesie liberală care este menționată în mod expres în Constituția României, aspect ce marchează în mod suplimentar și decisiv caracterul general esențial al activității avocațiale („În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu” – art.24 Constituția României).

Tocmai pentru motivul că activitatea avocaților este esențială pentru funcționarea serviciului public al justiției, la instituirea stării de urgență s-a prevăzut ca avocații să ia măsurile necesare continuității activității, cu observarea regulilor de disciplină sanitară iar nerespectarea acestei obligații a constituit pentru avocați abatere disciplinară ce se sancționează cu excluderea din profesie.

Corpul profesional al avocaților a înțeles dificultățile generate de starea de pandemie, a înțeles să se mobilizeze pentru a asigura continuitatea serviciului public al justiției inclusiv în perioada stării de urgență, dar nu poate privi drept acceptabilă o poziționare inferioară sub aspectul tratamentului de protecție sanitară față de cei care activează în domeniul autorității judecătorești, un astfel de tratament nefiind justificat nici sub aspect legal și nici sub aspectul circuitului sanitar.

Vă asigurăm de faptul că putem susține informațional și logistic, în limitele legii, orice aspect necesar în adoptarea unei soluții în legătura cu solicitările noastre.”

***

Demersurile UNBR continuă: Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, Uniunea Națională a Barourilor din România a transmis către Ministerul Justiției, Domnului Ministru Stelian-Cristian ION, Ministerul Sănătății, Domnului Ministru Vlad VOICULESCU și Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva SARS-Cov-2 col. șef lucrări dr. Valeriu GHEORGHIȚĂ, Președinte, următoarea adresă semnată de av. dr. Traian-Cornel Briciu, Președintele UNBR:

”Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin HG nr. 1031/2020 nu conține prevederi privind includerea avocaților etapa a 2-a de vaccinare, ca făcând parte din categoria „lucrătorilor care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale”. Actul normativ prevede la CAPITOLUL XI: Organizarea şi desfășurarea campaniilor de vaccinare împotriva COVID-19,  SUBCAPITOLUL 2, lit. C ca făcând parte din această categorie, printre altele:

(i) personal-cheie pentru funcționarea instituțiilor statului, respectiv Parlament, Președinție, Guvern, ministere şi instituții subordonate acestora;

(ii) personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale şi al autorității judecătorești.

Având în vedere riscul ca profesioniștii avocați să nu fie incluși în etapa a 2-a de vaccinare și, ca urmare a acestui fapt, riscul să se producă o amplă și gravă tulburare a serviciului public a justiției, vă rugăm să întreprindeți măsuri pentru introducerea corpului profesional al avocaților în etapa a 2-a de vaccinare, ca persoane care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale.

În mod indiscutabil Justiția reprezintă un element esențial al funcționarii statului.

La fel de indiscutabil este că Justiția nu se poate realiza fără avocați. Acest lucru este reflectat fără echivoc în următoarele prevederi legale:

„În exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției, ocrotiți de lege, fără a putea fi asimilați funcționarilor publici …” [art.38 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat].

Activitatea declarată de lege ca fiind ,,indispensabilă” unui serviciu esențial, respectiv cel al justiției, este la rândul ei esențială.

Orice soluție care nu include avocații în etapa în care se asigură protecția sanitară persoanelor care desfășoară activitatea în domeniul autorității judecătorești este contrară definirii activității acestora ca fiind „indispensabilă” justiției și ar fi de natură să stabilească un standard de protecție sanitară diferit pentru persoane care lucrează în același domeniu, cu calități diferite, dar deopotrivă esențiale funcționării sistemului judiciar.

Indiferent de domeniul în care activează, toți avocații asigură continuitatea serviciului public al justiției și fără prezența acestora nu se poate realiza o garanție esențială a statului de drept, respectiv dreptul la apărare. Acest drept este recunoscut prin dispozițiile constituționale și se referă la toate cauzele, indiferent că sunt civile sau penale, avocatura fiind singura profesie liberală care este menționată în mod expres în Constituția României, aspect ce marchează în mod suplimentar și decisiv caracterul general esențial al activității avocațiale („În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu” – art.24 Constituția României).

Tocmai pentru motivul că activitatea avocaților este esențiala pentru funcționarea serviciului public al justiției, la instituirea stării de urgență s-a prevăzut ca avocații să ia măsurile necesare continuității activității, cu observarea regulilor de disciplină sanitară iar nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează cu excluderea din profesie.

Așa cum am arătat și în cadrul unor corespondențe anterioare, dincolo de argumentele de netăgăduit sub aspect legal, cuprinderea avocaților în etapa a 2-a de vaccinare reprezintă un aspect de coerență a circuitului de protecție sanitară, având în vedere că aceștia sunt cel puțin la fel de expuși ca lucrătorii instituțiilor din cadrul autorității judecătorești și prin natura activității intră în contact cu lucrătorii din instituțiile autorității judecătorești.

Corpul profesional al avocaților a înțeles dificultățile generate de starea de pandemie, a înțeles să se mobilizeze pentru a asigura continuitatea serviciului public al justiției inclusiv în perioada stării de urgență, dar nu poate privi drept acceptabilă o poziționare inferioară sub aspectul tratamentului de protecție sanitară față de cei care activează în domeniul autorității judecătorești, un astfel de tratament nefiind justificat nici sub aspect legal și nici sub aspectul circuitului sanitar.

Vă asigurăm de faptul că putem susține informațional și logistic, în limitele legii, orice aspect necesar în adoptarea unei soluții în legătura cu solicitările noastre.”

***

Vineri, 15 ianuarie 2021, Uniunea Națională a Barourilor din România a transmis Ministerului Justiției, Domnului Ministru Stelian-Cristian ION, următoarea adresă semnată de av. dr. Traian-Cornel Briciu, Președintele UNBR:

Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin HG nr. 1031/2020 nu conține prevederi privind includerea avocaților etapa a 2-a de vaccinare, ca făcând parte din categoria „lucrătorilor care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale”. Actul normativ prevede la CAPITOLUL XI: Organizarea şi desfășurarea campaniilor de vaccinare împotriva COVID-19,  SUBCAPITOLUL 2, lit. C ca făcând parte din această categorie, printre altele:

(i) personal-cheie pentru funcționarea instituțiilor statului, respectiv Parlament, Președinție, Guvern, ministere şi instituții subordonate acestora;

(ii) personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale şi al autorității judecătorești.

Având în vedere riscul ca profesioniștii avocați să nu fie incluși în etapa a 2-a de vaccinare și, ca urmare a acestui fapt, riscul să se producă o amplă și gravă tulburare a serviciului public a justiției, vă rugăm să întreprindeți măsuri de susținere a introducerii corpului profesional al avocaților în etapa a 2-a de vaccinare, ca persoane care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale.

***

Luni, 4 ianuarie 2021, Uniunea Națională a Barourilor din România a transmis către col. șef lucrări dr. Valeriu Gheorghiță, Președinte al Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva SARS-Cov-2, următoarea adresă semnată de av. dr. Traian-Cornel Briciu, Președintele UNBR:

„Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) a luat act de răspunsul dumneavoastră la adresa UNBR din 01.12.2020 adresată Ministerului Sănătății prin care am solicitat includerea avocaților în categoria persoanelor care își desfășoară activitatea în domenii – cheie, avute în vedere pentru constituirea grupurilor prioritare la administrarea (facultativă) a vaccinului.

Din Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin HG nr. 1031/2020 (CAPITOLUL XI: Organizarea şi desfășurarea campaniilor de vaccinare împotriva COVID-19, SUBCAPITOLUL 2, lit. C), reiese că sunt incluși în etapa a 2-a de vaccinare categoria lucrătorilor care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale, ca:

(i) personal-cheie pentru funcționarea instituțiilor statului, respectiv Parlament, Președinție, Guvern, ministere şi instituții subordonate acestora;

(ii) personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale şi al autorității judecătorești.

Reiterăm solicitarea din adresa anterioară sus menționată, cu motivarea că neincluderea avocaților în etapa a 2-a de vaccinare ar conduce la următoarele consecințe:

– stabilirea unor standarde diferite de protecție între angajații statutului cu atribuții în ce privește desfășurarea activității în domeniile cheie indicate și avocați, care își exercită profesia în strânsă corelație cu personalul din domeniile cheie avute în vedere la instanțe, parchete, penitenciare, alte autorități ale statului;

– subminarea chiar a succesului strategiei de vaccinare, având în vedere că avocații intră în contact cu toți cei indicați în strategie a fi vaccinați în etapa a 2-a (i și ii), în special cu personalul de la instanțe și parchete (judecători, procurorii sau auxiliarii instanțelor judecătorești).

Subliniem faptul că avocatul este un profesionist indispensabil în actul de justiție iar activitatea judiciară, atât în domeniul penal, dar și în cel civil, nu se poate opri chiar și în actuala stare de pandemie iar aceasta se desfășoară preponderent prin participarea la ședințe de judecata, existând un risc ridicat de contaminare pentru toți participanții la actul judiciar.

Uniunea Națională a Barourilor din România vă stă la dispoziție pentru orice detaliu relativ la numărul total al avocaților, repartizarea pe barouri și orice alte informații sau acțiuni care pot conduce la o soluționare favorabilă a solicitărilor noastre.”

***

Marți, 1 decembrie 2020, Uniunea Națională a Barourilor din România a transmis către Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății, următoarea adresă semnată de av. dr. Traian-Cornel Briciu, Președintele UNBR:

„Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) apreciază strategia de vaccinare împotriva noului coronavirus și, pe această cale, solicită includerea avocaților în categoria persoanelor care își desfășoară activitatea în domenii – cheie, avute în vedere pentru constituirea grupurilor prioritare la administrarea (facultativă) a vaccinului.

Justificăm această solicitare prin faptul că avocatul este un profesionist indispensabil în actul de justiție.

Activitatea judiciară nu se poate opri iar aceasta se desfășoară preponderent prin participarea la ședințe de judecată, existând un risc ridicat de contaminare pentru toți participanții la actul judiciar.

Avocații sunt expuși riscului de contaminare cu noul coronavirus prin raportare la specificul activității pe care o desfășoară, la fel ca și judecătorii, procurorii sau auxiliarii instanțelor judecătorești.

Neincluderea avocaților în categoriile de persoane ce constituie grupurile prioritare pentru administrarea vaccinului împotriva noului coronavirus ar fi de natură să creeze un standard diferit de protecție între personalul instanțelor și profesioniștii care sunt considerați de lege parteneri indispensabili ai justiției și care își desfășoară activitatea în aceleași locații. În cele din urmă, succesul strategiei de vaccinare depinde de caracterul coordonat al acesteia, fapt realizabil numai în condițiile în care toți cei care lucrează în instanțe și parchete, indiferent de poziția, în actul de justiție dispun de condiții egale.

Uniunea Națională a Barourilor din România stă la dispoziție pentru orice detaliu relativ la numărul total al avocaților, repartizarea pe barouri și orice alte informații sau acțiuni care pot conduce la o soluționare favorabilă a solicitărilor noastre.”