Uniunea Națională a Barourilor din România anunță că în zilele de 12-13 mai 2022 va avea loc examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini care doresc să acorde consultanță juridică în dreptul românesc

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță că în zilele de 12-13 mai 2022 va avea loc examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini care doresc să acorde consultanță juridică în dreptul românesc

15 aprilie 2022

ANUNȚ

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță că, în conformitate cu Deciziile nr. 307 și 308/04-05 februarie 2022 ale Comisiei Permanente a U.N.B.R., precum și cu Hotărârea nr. 243/11-12 martie 2022 a Consiliului U.N.B.R. pentru aprobarea Regulamentului privind recunoașterea calificării profesionale a avocaților din statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori din Confederația Elvețiană, pentru a profesa în România sub titlul profesional din statul de origine sau pentru admiterea în profesia de avocat și practicarea acesteia sub titlul profesional din România, la datele de 12-13 mai 2022 va avea loc examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini care doresc să acorde consultanță juridică în dreptul românesc, potrivit următorului program:

Data: Ora începerii: Proba: Timp  alocat:
12 mai 2022 10,00 Examen scris la disciplinele „Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat”, „Drept civil” și „Drept procesual civil” 3 ore
12 mai 2022 După ora 13.00 Examen oral la materia „Drept civil”
13 mai 2022 10,00 Examen scris la disciplinele „Drept penal” şi „Drept procesual penal” 2 ore
13 mai 2022 După ora 12.00 Examen oral la materia „Drept penal”

Toate probele din cadrul examenului se desfășoară la etajul 2, camera E 24 din Palatul de Justiție, Splaiul Independentei nr 5, Sector 5, Cod 050091, București.

Examenul se desfășoară în limba română.

Tematica şi bibliografia de examen sunt cele prevăzute în Regulamentul privind examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini care solicită dobândirea dreptului de a acorda  asistentă juridică în drept românesc. Regulamentul de examen poate fi consultat aici.

Taxa de înscriere la examen este în cuantum de 5000 lei şi va fi achitată în contul UNBR Cod IBAN: RO30BRDE410SV21199534100 B.R.D. – Sucursala Academiei.

Înscrierile se fac până la data de 02 mai, ora 16.00, în baza comunicării:

● cererii de înscriere, conform modelului cuprins la Anexa A a Regulamentului privind examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini care solicită dobândirea dreptului de a
asistentă juridică în drept românesc
● copiei avizului conform eliberat de către UNBR
● dovezii plății taxei de examen

Documentele de înscriere se vor depune de candidați la sediul UNBR.

Pentru informații suplimentare click AICI