Uniunea Naţională a Barourilor din România participă în calitate de Partener în cadrul proiectului european TRIIAL (TRust, Independence, Impartiality and Accountability of judges and arbitrators under the EU Charter).

Uniunea Naţională a Barourilor din România participă în calitate de Partener în cadrul proiectului european TRIIAL (TRust, Independence, Impartiality and Accountability of judges and arbitrators under the EU Charter).

27 martie 2020

JUST-JTRA-EJTR-AG-2018

 

PROIECT TRIIAL (853832)

TRIIAL – TRUST, INDEPENDENCE, IMPARTIALITY AND ACCOUNTABILITY OF JUDGES AND ARBITRATORS SAFEGUARDING THE RULE OF LAW UNDER THE EU CHARTER

27 martie 2020

Uniunea Naţională a Barourilor din România participă în calitate de Partener în cadrul proiectului european TRIIAL (TRust, Independence, Impartiality and Accountability of judges and arbitrators under the EU Charter).

Proiectul TRIIAL este un proiect finanțat de Uniunea Europeană, sub coordonarea Centrului de cooperare judiciară (Center for Judiciary Cooperation) din cadrul European University Institute (Florenţa) și beneficiază de implicarea a 13 instituții academice și asociații profesionale naționale care au în competență formarea profesională a magistraţilor și avocaților.

Proiectul durează 2 ani (2020 – 2022) şi se derulează în limba engleză.

TEMA PRINCIPALĂ: Statul de drept, independenţa şi imparţialitatea autorităţilor judiciare, jurisdicţionale şi a profesiilor juridice, încrederea reciprocă, răspunderea în sistemul Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

Proiectul porneşte de la premisa că textul Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene reprezintă un instrument care poate răspunde provocărilor la care răspund în prezent sistemele judiciare naţionale şi poate avansa soluţii coerente. Atât regulile generale de aplicare a Cartei, cât şi garanţiile procedurale specifice pe care dispoziţiile acesteia le oferă întăresc poziţia autorităţilor judiciare. Proiectul îşi propune, de asemenea, să evidențieze sinergiile sistemului Cartei și al dreptului Uniunii Europene general cu sistemul Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.

În continuarea proiectelor pe care unii membri ai consorţiului – între care UNBR – le-au derulat deja împreună (ACTIONES, e-NACT), TRIIAL îşi propune să consolideze o bază de date cuprinzând cazurile naţionale relevante pentru tematica proiectului, să organizeze seminarii şi evenimente transnaţionale de formare profesională, să genereze un manual transnaţional, adaptat prin versiuni naţionale ale partenerilor, să integreze materiale de e-learning.

Distribuie prin: