Uniunea Națională a Barourilor din România susține lupta confraților din Republica Moldova pentru independența profesiei de avocat

Uniunea Națională a Barourilor din România susține lupta confraților din Republica Moldova pentru independența profesiei de avocat

18 ianuarie 2022

Uniunea Națională a Barourilor din România susține lupta confraților din Republica Moldova pentru independența profesiei de avocat

Principiile ONU privind rolul avocaților, adoptate la Havana în 1990, invită statele să se asigure că nu se vor face niciodată derogări de la garanțiile absolute ale independenței profesiei de avocat. Documentul specifică foarte clar că aceste condiții se aplică oricărei legislații care vizează protejarea intereselor de securitate națională sau internațională, inclusiv sănătatea publică sau care intenționează să combată terorismul, extremismul, traficul de droguri, corupția, spălarea de bani sau criminalitatea organizată transnațional.

În plus, tema anului 2021 propusă de Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa | CCBE se referă la fondul complex de abordări referitoare la independența avocatului și la expunerea șocului generat de pandemie în sistemele judiciare la nivel internațional. Cele mai acute probleme cu care se confruntă justiția și sistemele de drept în prezent sunt atacurile asupra independenței avocaților. Amenințările, intimidările și abuzurile asupra avocaților în noul context social au pus în alertă organismele profesionale europene și internaționale, care știu că într-o societate democratică nu poate exista justiție fără protejarea independenței avocaților.

Profesia noastră nu s-a confruntat niciodată cu atât de multe schimbări care acționează simultan: criză economică și sanitară, sărăcirea unei părți a forței de muncă, concurență globalizată, concurența din alte profesii.

Cu precădere în ultimii ani s-a înregistrat, peste tot în Europa, tendința de restrângere a drepturilor și libertăților cetățenești și de întărire a autorității statului în detrimentul cetățeanului. Acestea tind să schimbe echilibrul democratic care, peste tot în lume, se bazează pe raportul dintre puterea statului și libertatea individului.

Pentru ca avocatul să-și poată exercita în deplină siguranță și independență profesia, pentru ca acțiunile lui să poată fi coerente și efective, este necesar ca activitatea lui să nu fie confundată cu cea a clientului și să beneficieze pe deplin de statutul conferit de Principiile de la Havana.

În acest context, UNBR sprijină demersurile confraților din Republica Moldova pentru apărarea profesiei și menținerea independenței avocaților, asigurându-i de întreaga noastră solidaritate profesională.