Urmare întâlnirii de lucru de la sediul ANCPI din data de 11 aprilie 2022, UNBR aduce la cunoștința avocaților Ordinul privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară, care intră în dezbatere publică

Urmare întâlnirii de lucru de la sediul ANCPI din data de 11 aprilie 2022, UNBR aduce la cunoștința avocaților Ordinul privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară, care intră în dezbatere publică

16 aprilie 2022

 

INFORMARE

 

Urmare întâlnirii de lucru de la sediul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din data de 11 aprilie 2022, aducem la cunoștința avocaților ordinul privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile  din sistemul informatic de cadastru și carte funciară care intră în dezbatere publică și care  va fi adoptat după parcurgerea acestei proceduri.

Informăm avocații că urmare întâlnirii de lucru din 11 aprilie a.c. și discuțiilor la nivel tehnic între reprezentanții UNBR și cei ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate, la nivelul UNBR au fost luate toate măsurile tehnice pentru verificarea calității de avocat cu drept  de exercitare a profesiei precum și pentru operaționalizarea accesului tuturor avocaților interesați, pe bază de credențiale individuale, în așa fel încât după finalizarea procedurii privind dezbaterea publică a ordinului și intrarea în vigoare a acestuia să se poată proceda la aplicarea imediată a art. 3 alin. (6) din Legea nr. 264 din 5 noiembrie 2021, pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

După intrarea în vigoare a ordinului, Uniunea Națională a Barourilor din România va iniția programe de pregătire privind accesul și operarea sistemului.

https://www.ancpi.ro/transparenta-15-04-2022/