Consiliul UNBR din 16 februarie 2018 a decis ca evenimentele organizate de UNBR și INPPA în 2018 să se desfășoare sub deviza „PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 - 2018"

Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

Aducem la cunoștință, pe această cale, avocaților și tuturor autorităților publice adresa Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale privind, cităm: ”… o rețea de falsificare de documente care are ca scop obținerea atestării calității de avocat pe teritoriul spaniol pentru cetățeni din spațiul Uniunii Europene, în special cetățeni italieni.”

ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 10 Octombrie 2018

ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 10 Octombrie 2018

2 octombrie 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti, România
E-mail: onpcsb@onpcsb.ro; Web: www.onpcsb.ro

       

Seminar de instruire dedicat entităților raportoare

– AVOCAȚI 

11  OCTOMBRIE  2018

Interval orar Tema supusă prezentării

 

09:30-10:00 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR
10:00-10:30 Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului
10:30-11:00 Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control
11.00-11.15 PAUZĂ
11:15-11:45  Cooperarea internaţională în domeniu – schimbul de informaţii financiare cu alte Unităţi de Informaţii Financiare
11:45-12:15 Sistemul de raportare  on-line
12:15-12:30 SESIUNE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email şi număr de telefon) până la data de 10 octombrie 2018, în limita a 55 de locuri.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: conferinte@inppa.ro


UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5,  Sector 5, Cod 050091, Bucureşti
Telefoane: 021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0740;
Fax: 021-313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro


INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR
Strada Vulturilor nr. 23, Sector 3 , Cod 030851 Bucureşti
Telefoane: 021-320-0308; 021-330-12-96
Fax: 021-330-1297 Bucuresti
E-mail: office@inppa.ro