InfoAvocat

InfoAvocat

30 mai 2014

Aplicatia InfoAvocat ofera avocaţilor utilizatori posibilitatea de a pune la dispoziţia publicului, beneficiar al serviciilor avocaţiale, informaţiile prevăzute de art. 26, alin.1 al O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România (Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 366/1 iunie 2009).

Aceste informaţii, furnizate pe răspunderea exclusivă a avocaţilor care recurg la aplicaţia InfoAvocat, completeaza informaţiile de interes public din Tabloul Avocaţilor.

La cererea beneficiarilor şi prin comunicare directă cu aceştia, avocaţii pot oferi informaţii suplimentare privind serviciile profesionale oferite, cu respectarea normelor ce vizeaza cerinţele de informare ale consumatorului de servicii juridice precum şi a reglementărilor legale privind profesia de avocat, în conformitate cu dispozițiile art. 23/1 alin.(2 ) din OUG nr. 49/2009.


[upme_search filters=first_name,last_name,info3,description,limbi_straine,user_forma]
[upme group=all role=Subscriber view=compact width=2 users_per_page=10 orderby=registered]


Informatiile si datele din prezenta aplicatie se introduc de catre avocatii utilizatori pe propria lor raspundere. U.N.B.R. isi declina orice raspundere in legatura cu caracterul real, complet sau actual al oricaror informatii si date cuprinse in aplicatia InfoAvocat.

Prin utilizarea aplicatiei InfoAvocat, avocatii utilizatori isi dau acceptul la publicarea datelor lor personale si nu vor putea invoca, in legatura cu acestea, drepturi prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de alte acte normative in materie

Instructiuni de folosire InfoAvocat