Aparatul tehnico-administrativ

Aparatul tehnico-administrativ

30 iulie 2013

Secretar general U.N.B.R. Daniel Cismaru


Departamentul Secretariat, Protocol şi coordonarea serviciilor tehnico-administrative

Şef serviciu secretariat – Maria Munteanu

Secretar – Maria Jianu

Secretar – Cristina Santi


Departamentul Afaceri Europene, Cooperare Internaţională şi Programe

Şef serviciu relaţii internaţionale – Veronica Morecuţ


Departamentul Economico – Financiar şi Administrativ

Serviciul Contabilitate

Contabil Şef – ec. Daniel Negrea

Economist – Anisoara Zamfir

Economist – Diana Pena

Serviciul Administrativ și IT

Şef serviciu – Alexandru Gherasim


Departamentul de Coordonare a Asistenţei Judiciare

Referent – Irena Nedelea


Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare – A.E.G.R.M.

Director – av. Mircea-Cosmin Breahnă