Acte ale Consiliului U.N.B.R

Acte ale Consiliului U.N.B.R

26 noiembrie 2019

6

martie

2023

14

februarie

2023

6

februarie

2023

Hotărârea nr. 281/2022 pentru modificarea Statutului profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 101 din 06 februarie 2023 (extras)

Hotărârea nr. 281/2022 pentru modificarea Statutului profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 101 din 06 februarie 2023 (extras)

23

decembrie

2022

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 310 din 9-10 decembrie 2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului nr. 213/2011 de aprobare a utilizării Fondului de solidaritate a avocaților și a legislației subsecvente

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 310 din 9-10 decembrie 2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului nr. 213/2011 de aprobare a utilizării Fondului de solidaritate a …

23

decembrie

2022

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 308 din 9-10 decembrie 2022 privind instituirea contribuțiilor lunare facultative și aprobarea contractului tip individual pentru contribuțiile lunare facultative la sistemul C.A.A.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 308 din 9-10 decembrie 2022 privind instituirea contribuțiilor lunare facultative și aprobarea contractului tip individual pentru contribuțiile lunar …

14

decembrie

2022

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 306 din 9-10 decembrie 2022 prin care se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 306 din 9-10 decembrie 2022 prin care se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

13

decembrie

2022

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 305 din 9-10 decembrie 2022 privind programul de activități al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel național în anul 2023

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 305 din 9-10 decembrie 2022 privind programul de activități al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel național în …

13

decembrie

2022

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 303 din 09-10 decembrie 2022 privind programul anual de investiții al C.A.A. pentru anul 2023

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 303 din 09-10 decembrie 2022 privind programul anual de investiții al C.A.A. pentru anul 2023

13

decembrie

2022

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 302 din 9-10 decembrie 2022 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 302 din 9-10 decembrie 2022 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A.