Fondul de solidaritate

Fondul de solidaritate

21 martie 2016

Bine de știut pentru solicitanții de ajutor din Fondul de Solidaritate a Avocaților !

1. Fondul este utilizat în vederea acordării de ajutoare excepționale, pentru cazuri medicale grave ori în alte situații excepționale legate de viața sau sănătatea persoanei, avocaților aflați în exercițiul profesiei sau pensionați definitiv, inclusiv membrilor familiei aflați în întreținerea nemijlocită a acestora. Prin membrii ai familiei se înțeleg soțul, soția, copiii și părinții avocaților.

2. Acordarea ajutoarelor din Fond se va face numai în baza unei solicitări scrise, însoțite de înscrisuri doveditoare. Solicitarea va fi făcută de cel interesat, iar în cazul în care acesta nu se poate adresa personal, de soțul/soția, copiii sau părinții săi. Neplata contribuției la Fondul de Solidaritate a Avocaților atrage pierderea dreptului avocatului de a beneficia de ajutor din partea Fondului.

3. Cererile se depun cu prioritate în format electronic la adresa de email: [email protected]. folosind Formularul tip de cerere de ajutor din fondul de solidaritate (DOCX / PDF), însoțite de documentele solicitate scanate. (Atenția! Formularea cererii de ajutor în alt format decât cel prevăzut mai sus, va atrage respingerea cererii!)

4. Comisia Permanentă a U.N.B.R. analizează cererile în baza documentației medicale și a celorlalte documente solicitate și va emite decizie de admitere sau de respingere a cererii. (Decizia de respingere a cererii este irevocabilă.)

5. În cazul admiterii cererii de acordare a ajutorului, aceasta va fi supusă ratificării de către Consiliul U.N.B.R.. În cazuri de urgență maximă, când orice întârziere poate pune în pericol viața solicitantului ajutorului sau a membrului său de familie, Comisia Permanentă poate aproba acordarea imediată a unui ajutor în cuantum de până la 50% din valoarea supusă ratificării Consiliului U.N.B.R.

6. În situația în care Comisia Permanentă constată că beneficiarul ajutorului nu a folosit banii potrivit destinației încuviințate, va face toate demersurile, inclusiv cele judiciare, pentru recuperarea banilor plătiți cu titlu de ajutor din Fondul de Solidaritate a Avocaților.


15

februarie

2024

16

noiembrie

2023

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 48 din 20-21.10.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților (aprobat prin Decizia CP nr. 140/03.06.2016)

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 48 din 20-21.10.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților (a …

12

august

2022

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 263 din 16 iunie 2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților și a Cererii tip de acordare a ajutorului din Fondul de Solidaritate a Avocaților

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 263 din 16 iunie 2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților și a Cer …

22

februarie

2018

Situația privind sumele încasate și ajutoratele acordate din Fondul de Solidaritate a Avocaților în perioada 2016-2017

Situația privind sumele încasate și ajutoratele acordate din Fondul de Solidaritate a Avocaților în perioada 2016-2017

17

iunie

2016

17

iunie

2016

Publicăm Hotărârea nr. 102 din 04 iunie 2016 a Consiliului U.N.B.R. prin care se modifică și se completează Hotărârea nr. 216 din 03 decembrie 2011 a Consiliului U.N.B.R. privind aprobarea funcţionării Fondului de Solidaritate al Avocaţilor

Publicăm Hotărârea nr. 102 din 04 iunie 2016 a Consiliului U.N.B.R. prin care se modifică și se completează Hotărârea nr. 216 din 03 decembrie 2011 a Consiliului U.N.B.R. privind a …

18

septembrie

2013

Decizia nr. 100/18.09.2013 a Preşedintele UNBR

Dăm publicităţii Decizia nr. 100/18.09.2013 a Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România – UNBR privind Fondul de Solidaritate al Avocaţilor.

5

decembrie

2011

● Hotărârea nr. 216 din 03 decembrie 2011 a Consiliului U.N.B.R.

Publicăm Hotărârea nr. 216 din 03 decembrie 2011 a Consiliului U.N.B.R. prin care se aprobă funcţionarea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor, fond distinct de sistemul Casei de …

10

iunie

2011

● Hotărârea nr. 11 din 10 iunie 2011 a Congresului Avocaţilor

Publicăm Hotărârea nr. 11 din 10 iunie 2011 a Congresului Avocaţilor privind constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor.