Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

● Adresa nr. 16607/2 din 27 februarie 2012 a Ministerului Justitiei

● Adresa nr. 16607/2 din 27 februarie 2012 a Ministerului Justitiei

27 februarie 2012

Publicãm adresa nr. 16607/2 din 27 februarie 2012 a Ministerului Justitiei, înregistrata la Uniunea Naţionalã a Barourilor din România la nr. 308 din 02 martie 2012 referitoare la restanţele înregistrate la plata onorariilor avocaţilor din oficiu