ANUNȚ. Celebrarea ”Zilei Avocaților Europeni 2018”, cu tema: ”Apărarea apărătorilor Drepturilor Omului și a Statului de Drept”.

ANUNȚ. Celebrarea ”Zilei Avocaților Europeni 2018”, cu tema: ”Apărarea apărătorilor Drepturilor Omului și a Statului de Drept”.

18 octombrie 2018

În ziua de 26 octombrie 2018, orele 13,30 – 15,30 la Biblioteca Baroului București din Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, București,

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Baroul București, cu ocazia ”Zilei Avocaților Europeni”, organizează masa rotundă cu tema “De ce sunt importanți avocații? Apărarea avocaților – apărători ai Statului de Drept”.

Lucrările vor fi moderate de domnul Mihai Tatulici.

Vor fi abordate subiecte de natura celor menționate în Invitația adresată avocaților interesați.

Sunt invitați să participe membrii Consiliului Baroului București, membrii Comisiei Permanente a UNBR și alți membri ai Consiliului UNBR, cu prioritate cei din barourile de pe raza Curții de Apel București, avocați, ziariști.

Distribuie prin: