Consiliul UNBR din 16 februarie 2018 a decis ca evenimentele organizate de UNBR și INPPA în 2018 să se desfășoare sub deviza „PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 - 2018"

Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

Aducem la cunoștință, pe această cale, avocaților și tuturor autorităților publice adresa Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale privind, cităm: ”… o rețea de falsificare de documente care are ca scop obținerea atestării calității de avocat pe teritoriul spaniol pentru cetățeni din spațiul Uniunii Europene, în special cetățeni italieni.”

ANUNȚ privind rezultatele selecției experților grupurilor de lucru tematice și a expertului coordonator, în cadrul proiectului E-NACT

ANUNȚ privind rezultatele selecției experților grupurilor de lucru tematice și a expertului coordonator, în cadrul proiectului E-NACT

25 ianuarie 2018

Anunț privind rezultatele selecției experților grupurilor de lucru tematice și a expertului coordonator, în cadrul proiectului „e-Learning National Active Charter Training”, coordonat de către Institutul Universitar European și finanțat de Comisia Europeană

Uniunea Naţională a Barourilor din România (în continuare UNBR) este partener în Proiectul E-NACT – e-Learning National Active Charter Training, coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența (în continuare EUI). Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani, în perioada 1 noiembrie 2017 – 31 octombrie 2019. Limba oficială de lucru a proiectului este limba engleză.

Proiectul „e-NACT”  prevede constituirea a 5 grupuri de lucru trans-naţionale, fiecare organizat în jurul uneia dintre următoarele arii tematice:

1. – Migraţie şi azil (Migration and asylum law)

2. – Protecţia datelor (Data protection)

3. – Libertatea de exprimare (Freedom of expression)

4. – Protecţia copiilor (Children’s protection)

5. – Drepturi sociale în cadrul dreptului muncii (Social rights in labour law)

Fiecare grup tematic va fi coordonat de o persoană responsabilă desemnată de EUI și va avea ca rol principal colectarea studiilor de caz folosite ca material de formare pentru cele 5 seminarii transnaționale organizate de EUI, în cadrul cărora va fi tratată fiecare dintre cele 5 arii tematice menționate mai sus. Totodată, studiile de caz vor fi incluse în Manualele Transnaţionale e-NACT, în Baza de date creată în cadrul acestui proiect şi în celelalte instrumente de formare la distanţă care vor rezulta din derularea proiectului.

În vederea bunei funcționări a celor 5 grupuri de lucru, UNBR a procedat la selectarea experților care vor contribui în cadrul fiecărui grup de lucru tematicDin cadrul acestora, UNBR a selectat un expert coordonator.

Pentru selecția experților care vor face parte din cele 5 grupuri de lucru tematice, au fost avute în vedere următoarele criterii cu privire la candidați:

– să fie avocat, cu drept de exercitare a profesiei, cu o vechime în profesie de minimum 5 ani;

– să aibă experiență și/sau cunoștințe avansate în una sau mai multe dintre cele 5 arii tematice, respectiv: migrație și azil, protecţia datelor, libertatea de exprimare, protecţia copiilor, drepturi sociale în cadrul dreptului muncii;

– să cunoască limba engleză la un nivel avansat.

Experiența internațională dobândită prin participarea anterioară în calitate de expert în proiecte similare, calitatea de lector al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor la modulele de drept european și elaborarea de materiale relevante într-una sau mai multe dintre cele 5 arii tematice ale proiectului au constituit un avantaj.

Pentru selecția expertului coordonator, au fost analizate următoarele criterii suplimentare:

– capacitatea de organizare a materialelor rezultate din activitatea desfășurată în fiecare grup de lucru;

– capacitatea de analiză, sinteză și evaluare;

– capacitatea de coordonare;

– disponibilitatea de a colabora, de a contribui și de a se integra în cadrul celor 5 grupuri de lucru.

În urma analizei corelate a documentelor depuse de candidați și a criteriilor enunțate mai sus, au fost selectate candidaturile depuse de doamnele/domnii avocați cuprinți în tabelul de mai jos.

Candidații ale căror dosare au fost respinse pentru acest proiect vor fi informați individual cu privire la menținerea candidaturilor pentru alte proiecte viitoare.

 

JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-04

 PROIECT e-NACT (763875)

e-Learning National Active Charter Trening

CANDIDATURI COORDONATOR NAŢIONAL / EXPERŢI NAŢIONALI

DEPUSE CA URMARE A INVITAŢIEI DE PARTICIPARE LA PROIECT LANSATĂ LA 21.12.2017

 

Nr. NUME ŞI PRENUME BAROU
1.                 BERCEA Raluca Timiş
2.                 CATARGIU Magdalena Iaşi
3.                 DOROGA Sorina Timiş
4.                 IONESCU (ŞERBAN-BARBU) Sorina Argeş
5.                 ISTRĂTESCU Anelis-Vania Bucureşti
6.                 MATEI Petre Bucureşti
7.                 MOISE Adrian Cristian Dolj
8.                 OLAR Diana Cluj
9.                 POPA Isabela Delia Bucureşti
10.              POPOVICI Sergiu Timiş
11.              ROŞIORU Felicia- Cătălina Mureş
12.              STĂRC- MECLEJAN Flaminia Timiş
13.              SZABO Alina Harghita
14.              ZAHARIA-MĂNESCU Daniela Bucureşti