Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

ANUNȚ – Rezultatele selecției avocaților care vor participa la sesiunile de pregătire 3 și 4 organizate în cadrul Proiectului ACTIONES – Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS, coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența

ANUNȚ – Rezultatele selecției avocaților care vor participa la sesiunile de pregătire 3 și 4 organizate în cadrul Proiectului ACTIONES – Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS, coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența

20 septembrie 2016

ANUNȚ privind rezultatele selecției avocaților care vor participa la sesiunile de pregătire 3 și 4 organizate în cadrul Proiectului ACTIONES – Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS, coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența (în continuare EUI).

Urmare anunțului publicat la 29 iunie 2016 pe site-ul U.N.B.R., au fost depuse:

  • 11 candidaturi pentru sesiunea de pregătire în domeniul anti-discriminării
  • 8 candidaturi pentru sesiunea de pregătire în domeniul dreptului penal

La 06 septembrie 2016, coordonatorul Proiectului – Institutul Universitar European de la Florența – a comunicat rezultatul final al selecției, după cum urmează:

1.Pentru sesiunea de pregătire în domeniul anti-discriminării, avocaţii selectaţi sunt: doamna avocat Anca Ghencea (Baroul București) și domnul avocat Ovidiu Joița (Baroul Brașov).

2.Pentru sesiunea de pregătire în domeniul dreptului penal avocaţii selectaţi sunt: doamna avocat Diana Andrașoni (Baroul Cluj) și doamna avocat Elena Lazăr (Baroul București).

Uniunea Naţională a Barourilor din România (în continuare UNBR) este partener în Proiectului ACTIONES – Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS, coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența (în continuare EUI). Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani, în perioada 1 noiembrie 2015 – 31 octombrie 2017. Limba oficială de lucru a proiectului este limba engleză.