Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Baroul Arad: ANUNŢ INSPECŢIE 2018

Baroul Arad: ANUNŢ INSPECŢIE 2018

16 octombrie 2018

În şedinţa Consiliului de Administraţie al Filialei Arad a Casei de Asigurări a Avocaţilor din data de 01.10.2018, în temeiul art. 23, art.114 alin.1 lit.a şi b din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor şi a art. 72 alin.1 lit.k din Statutul CAA, s-a decis efectuarea unei inspecţii cu privire la creanţele contributive individuale, inspecţie care va viza toţi avocaţii înscrişi pe Tabloul Avocaţilor din Baroul Arad, pentru perioada cuprinsă între 01.01.2015 şi 31.12.2016.
Verificarea se va desfăşura începând cu luna octombrie 2018, în ordine alfabetică, avocaţii urmând a primi individual avizele de inspecţie, după următoarea programare: […citește mai mult]