Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Baroul Prahova: Conferinta GDPR 06 iunie 2018

Baroul Prahova: Conferinta GDPR 06 iunie 2018

4 iunie 2018

Avand în vedere intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum si impactul asupra profesiei de avocat, Consiliul Baroului Prahova organizeaza la Ploiesti Centrum – Ballroom Conference (Casa de Cultura a Sindicatelor), în data de 06 iunie 2018, intre orele 14.00 – 18.00, Conferinta GDPR […citește mai mult]