Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

CSM. Selecție experți pentru elaborarea Ghidului de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi

CSM. Selecție experți pentru elaborarea Ghidului de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi

4 ianuarie 2019

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat Invitaţia de participare şi caietul de sarcini privind selecţia experţilor pentru activitățile de elaborare și prezentare a Ghidului de bune practici în relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar.”

Persoanele interesate pot transmite dosarul până la data de 16 ianuarie 2019, ora 16.00.


Download Invitaţia de participare şi caietul de sarcini


Preluare prin amabilitatea și cu acordul www.juridice.ro