Decizia Comisiei Permanente nr. 57 din 10 aprilie 2009

Decizia Comisiei Permanente nr. 57 din 10 aprilie 2009

10 aprilie 2009

►►► Decizia Comisiei Permanente nr. 57 din 10 aprilie 2009 privind desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului profesional de avocat definitiv astfel cum a fost rectificată prin Decizia rectificativă nr. 25 din 15 aprilie 2009 (format PDF).

Click AICI pentru format DOC Decizia nr. 57/10.04.2009 
Click AICI pentru format DOC Decizia rectificativă nr. 25/15.04.2009

►►► În conformitate cu dispoziţiile art. 295 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat, astfel cum acesta a fost modificat prin Hotărârea nr. 449 din 21 februarie 2009 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat a Consiliului U.N.B.R., se dă publicităţii Regulamentul de desfăşurare a examenului pentru dobândirea titlului de avocat definitiv sesiunea aprilie 2009 (aprobat prin Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. şi modificat prinDecizia nr. 447 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R.).

NOTĂ: Programa examenului de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv – sesiunea aprilie 2009 este constituită din aplicaţii practice din materia prevăzută în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R., care poate fi consultată şi la rubrica <Examen de definitivare>. Toate probele de examen se vor susţine în scris, conform Hotărârii nr. 452 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R., privind organizarea examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv în luna aprilie 2009, rectificată prin Decizia rectificativă nr. 23/25 februarie 2009 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 4 alin. (1)

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 21 februarie 2009, a stabilit prin Hotărârea nr. 452/21 februarie 2009 cu privire la examenul pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv în sesiunea aprilie 2009, astfel cum a fost rectificată prin Decizia rectificativă nr. 23/25 februarie 2009 pentru îndreaptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 4 alin. (1), următoarele:

► 1. Examenul pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, de către avocaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Lege, se va desfăşura începând cu data de 22 aprilie 2009, conform Regulamentului de examen aprobat prin Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. şi modificat prin Decizia nr. 447 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R. 

► 2. Înscrierea la examen se va face prin cererea formulată conform art. 5 din Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. care se va depune la baroul din care face parte candidatul.

► 3. Examinarea candidaţilor pentru obţinerea titlului profesional de avocat definitiv se va efectua de către Comisia de examen numită de Consiliul U.N.B.R., iar desfăşurarea examenului se va face în faţa subcomisiilor de examen care îşi vor desfăşura activitatea la barourile de la sediul Curţilor de Apel.

► 4. Examinarea candidaţilor se va face la 5 materii prin susţinerea de probe scrise, cu respectarea Hotărârii nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R., care se vor aplica în mod corespunzător.

► 5. Tematica de examen şi bibliografia sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R..

► 6. Taxa de înscriere la examen datorată de fiecare candidat este de 700 lei (fără TVA), ca urmare a majorării sumei prevăzută la art. 1 lit. c) din Decizia nr. 76/17 iunie 2005 a Consiliului U.N.B.R. şi se va achita la fiecare barou.

Distribuie prin: