La secțiunea ”Asistența Judiciară” au fost publicate Normele metodologice nr. 1, 2, 3 și 4 sub semnătura domnului av. dr. Petruț Ciobanu, Vicepreședinte UNBR, coordonator al Departamentului de coordonare a asistenței judiciare din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România

Norma metodologică nr. 4 referitoare la art. 5, lit. l) din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală

Norma metodologică nr. 3 referitoare la art. 5, lit. c) din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală

Norma metodologică nr. 2 privind cererile de înscriere în Registrul de Asistență Judiciară a unor avocați fără formă de exercitare, avocați pensionari sau avocați care nu au depus asigurarea de răspundere profesională

Norma metodologică nr. 1 privind procedura aplicării prevederilor art. 71 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat