Cu ocazia sărbătoririi „Zilei Europene a Avocaților – 2017”, Comisia Permanentă a UNBR, în ședința din 24 octombrie 2017 (electronică) a decis distribuirea unui număr de 11.000 licențe de acces la site-urile de informare juridică (legislație) gratuite pentru avocați.

„Conversie audio în text” APLICAȚIE din „Tabloul național al avocaților” pusă la dispoziția avocaților gratuit, finalizată în cadrul acțiunilor
inițiate de UNBR pentru „Ziua Europeană a Avocaților - 2017” cu tema „AVOCAȚII ÎN E-VOLUȚIE”.

Proiectul MULTILAW: Cu privire la candidaturile depuse de avocații români

7 noiembrie 2017

La 10 octombrie 2017 a fost afișat pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Barourilor din România anunțul privind selecția participanților avocați în cadrul Proiectului MULTILAW.

Proiectul MULTILAW – în care U.N.B.R. are calitatea de partener- este coordonate de Fundația Europeană a Avocaților (ELF), în parteneriat cu barourile locale din Atena și Paris, barourile naționale din România, Lituania, Spania și Republica Cehă și consultanții juridici din Polonia.

Până la împlinirea termenului limită pentru depunerea candidaturilor (30 octombrie 2017), la U.N.B.R. au fost înregistrate 8 candidaturi.

În vederea comunicării către coordonatorul ELF a candidaților preselectați (pct. II din Ghidul comunicat de coordonator), U.N.B.R. a aplicat criteriul comunicat de oordonator, respectiv condiția privind limita maximă a experienței profesionale de 5 ani.

Rezultatele pre-selecției sunt cele cuprinse în tabelul de mai jos.

Toate cele 5 candidaturi preselectate urmează a fi comunicate către coordonatorul Proiectului.

Nr. Crt. Nume și prenume Baroul Vechime în profesie

(cf tabelul avocatilor)

REZULTAT
1. Emin Melis Constanța 3 ani Candidatură preselectată
2. Iorga Tudor Mihai București 11 luni Candidatură preselectată
3. Marcu Maria București 13 ani Candidatură respinsă (depășește limita de 5 ani)
4. Marculescu Loredana București 19 ani Candidatură respinsă (depășește limita de 5 ani)
5. Stircu Ionut-Florin București 4 ani Candidatură preselectată
6. Stoica Diana Raluca București 3 ani Candidatură preselectată
7. Udrea Costin-Ion Constanța 6 ani Candidatură respinsă (depășește limita de 5 ani)
8. Veringă Amalia Iași 11 luni Candidatură preselectată