Proiectul Multilateral exchange of lawyers: Cu privire la candidaturile depuse de avocații români

Proiectul Multilateral exchange of lawyers: Cu privire la candidaturile depuse de avocații români

7 noiembrie 2017

This project is financed with the support of the Justice Programme of the European Union.


La 10 octombrie 2017 a fost afișat pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Barourilor din România anunțul privind selecția participanților avocați în cadrul Proiectului Multilateral exchange of lawyers.

Proiectul Multilateral exchange of lawyers – în care U.N.B.R. are calitatea de partener- este coordonate de Fundația Europeană a Avocaților (ELF), în parteneriat cu barourile locale din Atena și Paris, barourile naționale din România, Lituania, Spania și Republica Cehă și consultanții juridici din Polonia.

Până la împlinirea termenului limită pentru depunerea candidaturilor (30 octombrie 2017), la U.N.B.R. au fost înregistrate 8 candidaturi.

În vederea comunicării către coordonatorul ELF a candidaților preselectați (pct. II din Ghidul comunicat de coordonator), U.N.B.R. a aplicat criteriul comunicat de oordonator, respectiv condiția privind limita maximă a experienței profesionale de 5 ani.

Rezultatele pre-selecției sunt cele cuprinse în tabelul de mai jos.

Toate cele 5 candidaturi preselectate urmează a fi comunicate către coordonatorul Proiectului.

Nr. Crt. Nume și prenume Baroul Vechime în profesie

(cf tabelul avocatilor)

REZULTAT
1. Emin Melis Constanța 3 ani Candidatură preselectată
2. Iorga Tudor Mihai București 11 luni Candidatură preselectată
3. Marcu Maria București 13 ani Candidatură respinsă (depășește limita de 5 ani)
4. Marculescu Loredana București 19 ani Candidatură respinsă (depășește limita de 5 ani)
5. Stircu Ionut-Florin București 4 ani Candidatură preselectată
6. Stoica Diana Raluca București 3 ani Candidatură preselectată
7. Udrea Costin-Ion Constanța 6 ani Candidatură respinsă (depășește limita de 5 ani)
8. Veringă Amalia Iași 11 luni Candidatură preselectată

This project is financed with the support of the Justice Programme of the European Union.

Distribuie prin: