Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Publicăm comunicările adresate Ministerului Justiției și Ministerului Public prin care se solicită sprijinul în vederea realizării unui nou Protocol, conform art. 84 alin.(1) din Legea nr. 51/1995, republicată.

Publicăm comunicările adresate Ministerului Justiției și Ministerului Public prin care se solicită sprijinul în vederea realizării unui nou Protocol, conform art. 84 alin.(1) din Legea nr. 51/1995, republicată.

14 decembrie 2018

Prin adresa nr. 55-DCAJ-2018 din 13 decembrie 2018, transmisă și înregistrată la Ministerul Justiției sub nr. 107473/14.12.2018 și la Ministerului Public sub nr. 1653/14.12.2018 s-a solicitat sprijinul ambelor ministere în vederea vederea inițierii și realizării unui nou Protocol, conform art. 84 alin.(1) din Legea nr. 51/1995, republicată.