Publicăm comunicările adresate Ministerului Justiției și Ministerului Public prin care se solicită sprijinul în vederea realizării unui nou Protocol, conform art. 84 alin.(1) din Legea nr. 51/1995, republicată.

Publicăm comunicările adresate Ministerului Justiției și Ministerului Public prin care se solicită sprijinul în vederea realizării unui nou Protocol, conform art. 84 alin.(1) din Legea nr. 51/1995, republicată.

14 decembrie 2018

Prin adresa nr. 55-DCAJ-2018 din 13 decembrie 2018, transmisă și înregistrată la Ministerul Justiției sub nr. 107473/14.12.2018 și la Ministerului Public sub nr. 1653/14.12.2018 s-a solicitat sprijinul ambelor ministere în vederea vederea inițierii și realizării unui nou Protocol, conform art. 84 alin.(1) din Legea nr. 51/1995, republicată.

Distribuie prin: