Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Publicăm decretele de aplicare a ordonanței privind inter-profesionalitatea (societăți pluri-profesionale de exercițiu) publicate în Franța la 5 mai 2017

Publicăm decretele de aplicare a ordonanței privind inter-profesionalitatea (societăți pluri-profesionale de exercițiu) publicate în Franța la 5 mai 2017

14 iunie 2017

Publicăm decretele de aplicare a ordonanței privind inter-profesionalitatea (societăți pluri-profesionale de exercițiu) publicate în Franța la 5 mai 2017, în limba franceză și traducerea acestora în limba română.

Toate decretele de aplicare a reglementarilor privind inter-profesionalitatea sunt fundamentate pe Ordonanța nr. 2016-394 din 31 martie 2016 privind societățile constituite pentru exercitarea în comun a mai multor profesii liberale supuse unui statut legislativ sau de reglementare sau al cărui titlu este protejat. (Ordonanța sub formă de PROIECT a fost publicată  pe site-ul UNBR la 10 martie 2016.)

Această ordonanță este fundamentată la rândul ei pe art. 65 din Legea nr 2015-990 din 6 august 2015 dezvoltarea, activitatea și egalitatea de șanse economice  (denumită Legea MACRON).

Reamintim și Rezoluția privind principiile de integritate în activitățile desfășurate de avocați în profesii compatibile cu profesia de avocat şi în conlucrările interprofesionale pentru furnizarea de servicii profesionale integrate, adoptată de Congresul avocaților 2015, care a analizat problematica.