Publicăm documente de lucru și Programul Congresului avocaților 2017

Publicăm documente de lucru și Programul Congresului avocaților 2017

20 martie 2017

1. Programul Congresului avocaților 2017

2. Broșura Uniunii Naționale a Barourilor din România ce cuprinde:

 • Raport de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2016 și Congresul avocaților 2017) – Proiect – cu următoarele anexe:

– Anexa „A” la proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. – Departamentului Protecția profesiei, informare și relații publice
– Anexa „B” la proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. – Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare
– Anexa „C” la Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. – Activitatea Delegației Permanente a U.N.B.R. la Consiliul Barourilor Europene (C.C.B.E.)

 • Raportul administratorilor privind situația financiară anuală la 31 decembrie 2016
 • Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar-contabilă pe anul 2016 a Uniunii Naționale a Barourilor din România
 • Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Uniunii Naționale a Barourilor din România – proiect
 • Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Disciplină aferent perioadei martie 2016 – martie 2017
 • Anexele 01 – 14 la proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (nepublicate în Broșură)

3. Rapoartele barourilor privind tema Congresului: „Avocatul și accesul la justiție”

4. Centralizarea chestionarelor online privind tema Congresului: „Avocatul și accesul la justiție”

5. Broșura Casei de asigurări a avocaților ce cuprinde:

 • Raportul Consiliului de Administrație
 • Raportul privind derularea „Proiectului C.A.A. privind extinderea informatizării sistemului C.A.A.” – 2016
 • Raportul privind derularea Proiectului „Statutul C.A.A. și Codexul-Regulament
 • al C.A.A.” – 2016
 • Raportul privind Proiectul „Extindere a Complexului Balnear și de Recuperare al C.A.A. din Techirghiol”
 • Raportul privind Proiectul „Studiu de fezabilitate pentru o nouă investiție – Sanatoriu nou cu 300 de paturi în Techirghiol”
 • Raportul Serviciilor din cadrul C.A.A.
 • Raportul Cenzorilor pentru anul 2016
 • Raport Activitate complex Corpore Sano – Techirghiol
 • Raport evaluare actuarială – Fond Asigurări – sinteză
 • Raport evaluare actuarială – Fond Pensii – sinteză

Distribuie prin: