Cu ocazia sărbătoririi „Zilei Europene a Avocaților – 2017”, Comisia Permanentă a UNBR, în ședința din 24 octombrie 2017 (electronică) a decis distribuirea unui număr de 11.000 licențe de acces la site-urile de informare juridică (legislație) gratuite pentru avocați.

„Conversie audio în text” APLICAȚIE din „Tabloul național al avocaților” pusă la dispoziția avocaților gratuit, finalizată în cadrul acțiunilor
inițiate de UNBR pentru „Ziua Europeană a Avocaților - 2017” cu tema „AVOCAȚII ÎN E-VOLUȚIE”.

Publicăm documente de lucru și Programul Congresului avocaților 2017

20 martie 2017

1. Programul Congresului avocaților 2017

2. Broșura Uniunii Naționale a Barourilor din România ce cuprinde:

 • Raport de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2016 și Congresul avocaților 2017) – Proiect – cu următoarele anexe:

– Anexa „A” la proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. – Departamentului Protecția profesiei, informare și relații publice
– Anexa „B” la proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. – Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare
– Anexa „C” la Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. – Activitatea Delegației Permanente a U.N.B.R. la Consiliul Barourilor Europene (C.C.B.E.)

 • Raportul administratorilor privind situația financiară anuală la 31 decembrie 2016
 • Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar-contabilă pe anul 2016 a Uniunii Naționale a Barourilor din România
 • Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Uniunii Naționale a Barourilor din România – proiect
 • Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Disciplină aferent perioadei martie 2016 – martie 2017
 • Anexele 01 – 14 la proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (nepublicate în Broșură)

3. Rapoartele barourilor privind tema Congresului: „Avocatul și accesul la justiție”

4. Centralizarea chestionarelor online privind tema Congresului: „Avocatul și accesul la justiție”

5. Broșura Casei de asigurări a avocaților ce cuprinde:

 • Raportul Consiliului de Administrație
 • Raportul privind derularea „Proiectului C.A.A. privind extinderea informatizării sistemului C.A.A.” – 2016
 • Raportul privind derularea Proiectului „Statutul C.A.A. și Codexul-Regulament
 • al C.A.A.” – 2016
 • Raportul privind Proiectul „Extindere a Complexului Balnear și de Recuperare al C.A.A. din Techirghiol”
 • Raportul privind Proiectul „Studiu de fezabilitate pentru o nouă investiție – Sanatoriu nou cu 300 de paturi în Techirghiol”
 • Raportul Serviciilor din cadrul C.A.A.
 • Raportul Cenzorilor pentru anul 2016
 • Raport Activitate complex Corpore Sano – Techirghiol
 • Raport evaluare actuarială – Fond Asigurări – sinteză
 • Raport evaluare actuarială – Fond Pensii – sinteză