Consiliul UNBR din 16 februarie 2018 a decis ca evenimentele organizate de UNBR și INPPA în 2018 să se desfășoare sub deviza „PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 - 2018"

Publicăm Codul Deontologic al Avocatului Român adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mențiunea că acesta intră în vigoare odată cu prima zi a Anului Centenarului - 2018.

Publicăm „GHIDUL DE BUNE PRACTICI privind principalele obligații ale avocaților conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)”.

Publicăm documente de lucru și Programul Congresului avocaților 2017

Publicăm documente de lucru și Programul Congresului avocaților 2017

20 martie 2017

1. Programul Congresului avocaților 2017

2. Broșura Uniunii Naționale a Barourilor din România ce cuprinde:

 • Raport de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2016 și Congresul avocaților 2017) – Proiect – cu următoarele anexe:

– Anexa „A” la proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. – Departamentului Protecția profesiei, informare și relații publice
– Anexa „B” la proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. – Departamentul de Coordonare a Asistenței Judiciare
– Anexa „C” la Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. – Activitatea Delegației Permanente a U.N.B.R. la Consiliul Barourilor Europene (C.C.B.E.)

 • Raportul administratorilor privind situația financiară anuală la 31 decembrie 2016
 • Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar-contabilă pe anul 2016 a Uniunii Naționale a Barourilor din România
 • Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Uniunii Naționale a Barourilor din România – proiect
 • Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Disciplină aferent perioadei martie 2016 – martie 2017
 • Anexele 01 – 14 la proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (nepublicate în Broșură)

3. Rapoartele barourilor privind tema Congresului: „Avocatul și accesul la justiție”

4. Centralizarea chestionarelor online privind tema Congresului: „Avocatul și accesul la justiție”

5. Broșura Casei de asigurări a avocaților ce cuprinde:

 • Raportul Consiliului de Administrație
 • Raportul privind derularea „Proiectului C.A.A. privind extinderea informatizării sistemului C.A.A.” – 2016
 • Raportul privind derularea Proiectului „Statutul C.A.A. și Codexul-Regulament
 • al C.A.A.” – 2016
 • Raportul privind Proiectul „Extindere a Complexului Balnear și de Recuperare al C.A.A. din Techirghiol”
 • Raportul privind Proiectul „Studiu de fezabilitate pentru o nouă investiție – Sanatoriu nou cu 300 de paturi în Techirghiol”
 • Raportul Serviciilor din cadrul C.A.A.
 • Raportul Cenzorilor pentru anul 2016
 • Raport Activitate complex Corpore Sano – Techirghiol
 • Raport evaluare actuarială – Fond Asigurări – sinteză
 • Raport evaluare actuarială – Fond Pensii – sinteză