Ședințele Comisiei Permanente și Consiliului UNBR au fost covocate pentru zilele de vineri, 02 septembrie 2016 cu începere de la orele 14,00 și respectiv sâmbătă, 03 septembrie 2016, cu începere de la orele 09,00 la București

29 august 2016

Vineri, 02 septembrie 2016 cu începere de la orele 14,00 și sâmbătă, 03 septembrie 2016, cu începere de la orele 09,00 vor avea loc la București ședințele Comisiei Permanente și Consiliului UNBR.

Cu această ocazie vor avea loc dezbateri pe multiple teme ce privesc profesia de avocat. Dintre acestea, menționăm:

  • măsuri organizatorice privind Examenul de primire în profesia de avocat-septembrie 2016;
  • dezbaterea și aprobarea Proiectului privind pregătirea profesională continuă în 2017;
  • dezbaterea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor de disciplină din cadrul UNBR;
  • dezbaterea și aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor;
  • informare cu privire la măsurile de punere în aplicare a reglementărilor privind sistemul Casei de Asigurări a Avocaților.