Protocolul din 14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Uniunea Juriștilor din România a acordat ”Premiul de excelență” Uniunii Naționale a Barourilor din România, respectiv domnilor avocați Lazăr Gruneanțu și Mirel Ionescu pentru realizarea și publicarea lucrării ”Contribuția avocaților din Transilvania și Banat la realizarea Marii Uniri”

Uniunea Juriștilor din România a acordat ”Premiul de excelență” Uniunii Naționale a Barourilor din România, respectiv domnilor avocați Lazăr Gruneanțu și Mirel Ionescu pentru realizarea și publicarea lucrării ”Contribuția avocaților din Transilvania și Banat la realizarea Marii Uniri”

13 decembrie 2018

În cadrul Galei anuale de acordare a premiilor anului 2018, Uniunea Juriștilor din România a acordat Uniunii Naționale a Barourilor din România, respectiv domnilor avocați Lazăr Gruneanțu și Mirel Ionescu, ”Premiul de excelență” pentru realizarea și publicarea lucrării ”Contribuția avocaților din Transilvania și Banat la realizarea Marii Uniri”, elaborată și publicată în cadrul Proiectului național al profesiei de avocat pentru sărbătorirea Centenarului realizării Marii Uniri.

Uniunea Națională a Barourilor din România felicită autorii și le mulțumește pentru strădania depusă!