● Republicăm AVIZUL NR. (2013) 16 privind relațiile dintre judecători și avocați în vederea asigurării calității și eficienței justiției al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE-GT) pentru ca, în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 24-25 mai 2014 …

● Republicăm AVIZUL NR. (2013) 16 privind relațiile dintre judecători și avocați în vederea asigurării calității și eficienței justiției al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE-GT) pentru ca, în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 24-25 mai 2014 …

07 mai 2014

Urmare constatărilor rezultate din materialele transmise de Barouri privind evoluţia reală a raporturilor dintre avocaţi şi alte profesii juridice în contextul aplicării Noilor Coduri, se republică AVIZUL NR. (2013) 16 privind relațiile dintre judecători și avocați în vederea asigurării calității și eficienței justiției al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE-GT) pentru ca, în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 24-25 mai 2014 să se adopte măsuri corespunzătoare responsabilităților ce revin organelor profesiei de avocat, în condiţiile legii, pentru punerea în practică a cerinţelor AVIZULUI susmenţionat, pe baza propunerilor făcute de BAROURI în şedinţa Consiliului U.N.B.R.