”Accesul la justiție”- tema centrală a Zilei Europene a Avocaților

”Accesul la justiție”- tema centrală a Zilei Europene a Avocaților

01 noiembrie 2016

În fiecare an, la data de 10 decembrie se sărbătorește Ziua Europeană a Avocaților. Evenimentul este coordonat de Consiliul Barourilor Europene (CCBE) și se plasează în jurul unei teme centrale, menită să aducă în dezbaterile publice probleme stringente, legate de drepturi fundamentale periclitate prin diferite abuzuri sau omisiunea statelor de a asigura garanțiile corespunzătoare realizării acestor drepturi, conform evoluției economice și sociale.

Pentru ediția 2016 a Zilei Europene a Avocaților, CCBE propune ca temă centrală „Accesul la justiție”.

Accesul la justiție este într-adevăr, o preocupare principală a profesiei de avocat, și este o parte esențială a misiunii sale de bază. ”Această temă permite interpretarea locală a unui principiu universal. Cu toate acestea, dat fiind că o singură voce europeană este preferată, vă sugerăm să se concentreze pe subpuncte, cum ar fi asistența juridică și accesul la un avocat”, arătă CCBE în comunicatul său către avocații europeni.

Într-adevăr, evoluțiile recente în domeniul asistenței juridice, în mai multe state europene, inclusiv România, permit multe discuții în jurul acestui subiect.

Un alt aspect care a determinat alegerea acestei teme la nivel european este faptul că data de 27 noiembrie 2016 este termenul limită de transpunere al Directivei 2013/48/UE privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate. Dreptul de a avea acces la un avocat este strâns legat de dreptul de acces la justiție.

În plus, la data de 13 octombrie 2016, Consiliul Uniunii Europene și-a dat acordul final în ceea ce privește directiva privind dreptul la asistență judiciară al cetățenilor suspectați sau acuzați de o infracțiune și al celor care fac obiectul unui mandat european de arestare. Această directivă va contribui la realizarea unei justiții accesibile tuturor, indiferent de nivelul veniturilor. Pentru a stabili dacă o persoană are dreptul la asistență judiciară, țările UE vor fi în măsură să utilizeze criteriul stării materiale și criteriul temeiniciei. „Criteriul stării materiale” urmărește să evalueze dacă persoana într-adevăr nu dispune de resurse suficiente pentru a plăti asistența judiciară, iar „criteriul temeiniciei” permite să se evalueze dacă acordarea asistenței judiciare ar fi în interesul justiției, în funcție de circumstanțele cauzei.

Anual, cu prilejul Zilei europene a avocaților, CCBE coordonează un eveniment european pentru a încuraja uniunile profesionale și barourile să organizeze activități la nivel național și local, în jurul unei teme centrale, în scopul promovării valorilor comune ale profesiei și ale statului de drept.

Anul acesta va fi a treia ediție. În anii anteriori, temele centrale ale Zilei Europene a Avocaților au fost ”Libertatea de exprimare” în 2015 și ”Supravegherea electronică în masă, ca ameninţare la adresa secretului profesional şi a confidenţialităţii relaţiilor dintre avocat şi clienţi” în 2016.

Urmând recomandarea CCBE, cu prilejul Zilei Europene a Avocaților 2016, Uniunea Națională a Barourilor din România va organiza evenimente, ce vor fi comunicate în scurt timp.

Anunțăm publicul că pe pagina web a UNBR a fost realizată o rubrică specială dedicată Zilei Europene a Avocaților, unde sunt publicate materialele realizate de avocați, sar și de alți juriști, pe marginea subiectelor ce constituie tema centrală a acestei zile.