Acte ale Consiliului U.N.B.R

Acte ale Consiliului U.N.B.R

26 noiembrie 2019

10

octombrie

2009

Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 613 din 10 octombrie 2009 de validare a examenului de primire în profesia de avocat

Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 613 din 10 octombrie 2009 de validare a examenului de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) – Se …

10

octombrie

2009

Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 614 din 10 octombrie 2009

Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 614 din 10 octombrie 2009 privind organizarea examenului  pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv în sesiunea noiembrie 2009.

1

iulie

2009

Hotărârea nr. 521/01 iulie 2009 a Consiliului U.N.B.R. privind examenul pentru primirea în profesie

Hotărârea nr. 521/01 iulie 2009 a Consiliului U.N.B.R. privind examenul pentru primirea în profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) (Aici format PDF)

21

februarie

2009

Hotãrîri şi Decizii ale Consiliului U.N.B.R. adoptate în şedinţa din 21 februarie 2009

1. Decizie rectificativã nr. 23/25 februarie 2009 pentru îndreptarea erorii materiale strecuratã în cuprinsul art. 4 alin. (1) din Hotãrîrea nr. 452/21 februarie 2009 a Consiliului …

29

noiembrie

2008

Acte ale organelor profesiei adoptate de Consiliul U.N.B.R. în şedinţa din 29 noiembrie 2008

– Decizia nr. 1514 din 28 noiembrie 2008 a Comisiei Permanente privind acreditarea Universitãţii „Petre Andrei” din Iasi, exclusiv pentru punerea în aplicare a Programului de pregã …

27

septembrie

2008

HOTÃRÂRI ale Consiliului U.N.B.R. din 27 septembrie 2008

– HOTÃRÂREA NR. 418 pentru modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat (asistenţa judiciarã); – descãrcare / download format DOC sau format PDF – HOTÃRÂREA NR. 419 pr …

27

septembrie

2008

HOTĂRÂREA NR. 423 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România

HOTĂRÂREA NR. 423 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din 27 septembrie 2008 cu privire la organizarea examenului de primire în profesia de avocat în Sesiunea …

22

septembrie

2007

DECIZIA NR. 268 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din 22 septembrie 2007

DECIZIA NR. 268 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din 22 septembrie 2007 prin care a fost aprobat „REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea examenului de pri …

29

iunie

2007

Decizia nr. 224/29 iunie 2007 privind acordarea titlului de “Preşedinte de onoare al UNBR”

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA  CONSILIUL UNIUNII DECIZIA nr.224 29 iunie 2007 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 29 iunie 2007; Văzân …

9

iunie

2007

Anexa la Decizia nr. 223/28 iunie 2007 privind acordarea titlului de “Membru de onoare al UNBR”

A N E X Ă la Decizia nr. 223 din 28 iunie 2007 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România privind acordarea titlului de „MEMBRU DE ONOARE AL UNIUNII NAŢIONALE A BAROU …