Acte ale Consiliului U.N.B.R

Acte ale Consiliului U.N.B.R

26 noiembrie 2019

21

februarie

2009

Hotãrîri şi Decizii ale Consiliului U.N.B.R. adoptate în şedinţa din 21 februarie 2009

1. Decizie rectificativã nr. 23/25 februarie 2009 pentru îndreptarea erorii materiale strecuratã în cuprinsul art. 4 alin. (1) din Hotãrîrea nr. 452/21 februarie 2009 a Consiliului …

29

noiembrie

2008

Acte ale organelor profesiei adoptate de Consiliul U.N.B.R. în şedinţa din 29 noiembrie 2008

– Decizia nr. 1514 din 28 noiembrie 2008 a Comisiei Permanente privind acreditarea Universitãţii „Petre Andrei” din Iasi, exclusiv pentru punerea în aplicare a Programului de pregã …

27

septembrie

2008

HOTÃRÂRI ale Consiliului U.N.B.R. din 27 septembrie 2008

– HOTÃRÂREA NR. 418 pentru modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat (asistenţa judiciarã); – descãrcare / download format DOC sau format PDF – HOTÃRÂREA NR. 419 pr …

27

septembrie

2008

HOTĂRÂREA NR. 423 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România

HOTĂRÂREA NR. 423 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din 27 septembrie 2008 cu privire la organizarea examenului de primire în profesia de avocat în Sesiunea …

22

septembrie

2007

DECIZIA NR. 268 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din 22 septembrie 2007

DECIZIA NR. 268 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din 22 septembrie 2007 prin care a fost aprobat „REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea examenului de pri …

29

iunie

2007

Decizia nr. 224/29 iunie 2007 privind acordarea titlului de “Preşedinte de onoare al UNBR”

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA  CONSILIUL UNIUNII DECIZIA nr.224 29 iunie 2007 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 29 iunie 2007; Văzân …

9

iunie

2007

Anexa la Decizia nr. 223/28 iunie 2007 privind acordarea titlului de “Membru de onoare al UNBR”

A N E X Ă la Decizia nr. 223 din 28 iunie 2007 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România privind acordarea titlului de „MEMBRU DE ONOARE AL UNIUNII NAŢIONALE A BAROU …

9

iunie

2007

Decizia nr. 223/28 iunie 2007 privind acordarea titlului de “Membru de onoare al UNBR”

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA CONSILIUL UNIUNII DECIZIA nr.223 28 iunie 2007 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 28 iunie 2007; Văzând …

9

martie

2006

Decizia Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 116 din 03 februarie 2006 privind secretul profesional

Publicăm Decizia Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 116 din 03 februarie 2006 privind secretul profesional

9

iunie

2005

Decizia nr. 76/17 iunie 2005 a Consiliului U.N.B.R. privind limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 315 din Statut, ce pot fi încasate de consiliul baroului şi limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 316 din Statut, ce pot fi încasate de Comisia Permanentă a U.N.B.R.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA CONSILIUL UNIUNII DECIZIA nr. 76 17 iunie 2005 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 17 iunie 2005 în baza …