Adunarea Generală a Baroului Alba, Sâmbătă, 26 Martie 2022, ora 10:00. Invitat: Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu

Adunarea Generală a Baroului Alba, Sâmbătă, 26 Martie 2022, ora 10:00. Invitat: Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu

26 martie - Sâmbătă, 26 Martie 2022, ora 10:00, la Sala ”Styl” a Complexului Mercur din Alba Iulia, str. Gheorghe Șincai, nr. 7, jud. Alba

Consiliul Baroului Alba a convocat Adunarea Generală ordinară a membrilor Baroului Alba pentru data de Sâmbătă,  26 Martie 2022, ora 10:00,  la Sala ”Styl” a Complexului Mercur din Alba Iulia, str. Gheorghe Șincai, nr. 7, jud. Alba cu următoarea Ordine de zi:

a. Raportul de activitate al Consiliului Baroului şi Decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului în anul 2021;
b. Raportul Comisiei de cenzori privind verificarea activităţii de gestiune curentă şi gestionare a patrimoniului Baroului Alba în anul 2021;
c. Proiectul Hotărârii nr. 1 privind descărcarea Consiliului Baroului Alba cu privire la activitatea şi gestiunea sa în anul 2021;
d. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Alba în anul 2022 și a Hotărârii nr. 2, de aprobare a acestuia;
e. Proiectul Hotărârii nr. 3 privind pregătirea profesională a avocaţilor definitivi din Baroul Alba în anul 2022;
f. Proiectul Calendarului de activităţi al Baroului Alba în anul 2022 și a Hotărârii nr. 4, de aprobare a acestuia;
g. Alegerea delegațiilor pentru Congresul Avocaților.

La Adunarea Generală participă ca invitat Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu.