Conferința de diseminare a Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați

Conferința de diseminare a Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați

7 februarie - Bucuresti, Hotel International

Eveniment realizat în cadrul proiectului TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765, implementat de către Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de lider de parteneriat, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (PO CA)

Galerie foto