Conferința de diseminare a Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor și procurorilor în spațiul social media/platformele online

Conferința de diseminare a Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor și procurorilor în spațiul social media/platformele online

20 ianuarie - București, Hotel Internaţional, str. Căuzaşi nr. 25-27, ora 9.00

eveniment realizat în cadrul proiectului TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765, implementat de către Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de lider de parteneriat, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (PO CA)