Invitație la Conferința națională de executare silită, ediția a XIII-a

Invitație la Conferința națională de executare silită, ediția a XIII-a

03-04 octombrie - 03-04 octombrie 2022, AULA MAGNA a Institutului Național al Magistraturii și Online

Revista Română de Executare Silită, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și Grupul Editorial Universul Juridic vă invită la cea de-a XIII-a ediție a Conferinței Naționale de Executare Silită. 

Evenimentul se va desfășura în AULA MAGNA a Institutului Național al Magistraturii pe durata a două zile succesive, 3-4 octombrie 2022.

Evenimentul va fi împărțit în 4 paneluri, după cum urmează:

I. Răspunderea disciplinară

II. Popriri

III. Executarea silită și procedurile speciale

IV. Probleme de actualitate în executarea silită

Coordonatorul științific al Conferinței este domnul conf. univ. dr., executor jud. Eugen Hurubă, Director, Centrul de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România. 

 Speakeri și teme (în ordine alfabetică, în curs de actualizare): 

 Jud. Vasile BozeșanTribunalul Ilfov, formator INM – Modificările Codului de procedură civilă din anul 2022 în paradigma executării silite 

Prof. univ. dr., av. Traian Briciu,  președinte, Uniunea Națională a Barourilor din România

Executor jud. Bogdan Dumitrache 

Conf. univ. dr., jud. Ioan GârbulețCurtea de Apel Târgu Mureș  

Lect. univ dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea Babes Bolyai din Cluj

Exec. jud. Emanuel Căliman-Habet, Dobra & Căliman – Aspecte practice privind procedura consemnarii cu afectatiune speciala

Conf. univ. dr., executor jud. Eugen Hurubă, Director, Centrul de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România 

Executor jud. Dragoș-Theodor Ivanovici, Președinte, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

Asist. univ. dr. Cătălin Lungănașu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; Judecătoria Timișoara – Controverse privitoare la prescripția dreptului de a obține executarea silită 

Jud. Mariana Moncea, Tribunalul București – Suspendarea de drept in procedura doar a litigiilor declanșate anterior deschiderii procedurii sau si a actiunilir civile ulterioare deschiderii. Admisibilitatea ordonantei presedintiale pt suspendarea executarii de drept comun, sau aplcarea art 75 alin 1 privind operarea de drept suspendarii

Jud. drd. Radu Necula, Tribunalul București, secția a VI-a civilă – Titlurile executorii în procedura arbitrală. Succinte observații 

Conf. univ. dr., av. Vasile Nemeș, Partener fondator al NEMES & Asociații S.P.A.R.L – Unele aspecte privind Executarea Silită a titlurilor de credit

Prof. univ. dr., jud. Evelina OprinaTribunalul Ilfov 

Insp. Octav-Lucian PăunMinisterul Justiției 

Prof. univ. dr. Gabriela Răducan, Facultatea de Drept a Universitatății „Titu Maiorescu” din București

Prof. univ. dr. Claudia Roșu, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea de Vest din Timișoara – Controverse privitoare la prescripția dreptului de a obține executarea silită 

Lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara 

Jud. Roxana Stanciu, Tribunalul București, secția a IV-a civilă 

Jud. dr. Delia Narcisa Theohari, Curtea de Apel București  

Conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din București 

Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Câteva probleme practice privind executarea măsurii sechestrului asigurător 

Conf. univ. dr., av. Mircea Ursuța, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea

Integral AICI