Participare la Adunarea Generală a Baroului Prahova

Participare la Adunarea Generală a Baroului Prahova

07 aprilie - Miercuri, 07.04.2022, orele 16:00, Hotel Central Ploiești, Sala Cristal

Astfel cum s-a stabilit prin Hotararea nr.91/20 ianuarie 2022, precum si prin Hotararea nr.97/14.03.2022 in conformitate cu art.54 din Legea nr.51/1995-republicata, votul se va desfasura prin mijloace electronice, insa cvorumul va fi apreciat ca statutar in raport de numarul celor prezenti fizic sau in direct, prin aplicatia Zoom, la ora inceperii adunarii.

Ordinea de zi, astfel cum a fost stabilita prin Hotararea nr.91/20 ianuarie 2022 si completata prin cererea formulata de doamna avocat Anca Midan este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfasurata in anul 2021
2. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru anul 2021
3. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabila in anul 2021
4. Descarcarea Consiliului cu privire la activitatea financiar-contabila pentru anul 2021
5. Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2022
6. Stabilirea si aprobarea indemnizatiilor pentru membrii Consiliului Baroului Prahova, prin instituirea unui sistem de remunerare adecvat volumului de munca
7. Achizitionarea unui spatiu corespunzator pentru Baroul Prahova
8. Alegere delegati la Congresul Avocatilor 2022
9. Motiune formulata de av Anca Midan
10. Diverse