Ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților

Ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților

11 martie - Online, joi 11 martie 2021, începând cu ora 11.00

Dezbateri privind amendamentele propuse la Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x nr. 241/2018)